Öppna utbildningar

Kursnamn Datum Plats
Leantänkande inom underhåll 2 mars 2020 Stockholm
Handledarutbildning 5S 3 mars 2020 Stockholm
Bästa kända arbetssätt 4 mars 2020 Stockholm
Ställtidsreduktion med SMED 5-6 mars 2020 Stockholm


Simulering

Våra öppna utbildningar som riktar sig till dig som leder eller stöttar ett förändringsarbete vid din verksamhet.

Målet är att ge dig god förståelse och konkreta verktyg så du kan planera och genomföra arbetet på hemmaplan.

Stort fokus ligger på förändringsledning och hur man uppnår bestående resultat.

Onlineutbildningar

Webbaserade utbildningar  
5S introduktion (web) Läs mer
Leda och stötta 5S (web) Läs mer


Onlineutbildningarna är ett bra alternativ för dig som inte har tid eller möjlighet att gå på våra öppna utbildningar


Interna utbildningar

Interna utbildningar
Skräddadsytt lean/wcm-program
5S utbildning och workshop
SMED utbildning och workshop
Förebyggande underhåll och operatörstillsyn
Bästa kända / standardiserat arbetssätt
TAK / OEE
Ledningsseminarium


Simulering

WCM Consulting AB erbjuder företagsinterna utbildningar som ett viktigt verktyg i förändringsarbetet.

Utbildningen genomförs på plats hos er och vi kan tillsammans tillämpar kunskapen genom att praktiskt utveckla det egna arbetssättet och arbetsplatsens utformning. Många gånger genomförs företagsinterna utbildningar som en del i ett större förändringsarbete.

Företagsinterna utbildningar vänder sig till all personal som berörs av en förändring och till ledningsgrupper.