Öppna utbildningar

Kursnamn Datum Plats
Handledarutbildning 5S 14 mars 2018 Stockholm
Ställtidsreduktion med SMED och Toyota Kata 15-16 mars 2018 Stockholm
Bästa kända arbetssätt 10 april 2018 Stockholm
Instruktör i produktionen 11-12 april 2018 Stockholm
Strategisk produktionsutveckling Start 13 April 2018 Stockholm
Leantänkande inom underhåll 4 maj 2018 Stockholm


Simulering

Våra öppna utbildningar som riktar sig till dig som leder eller stöttar ett förändringsarbete vid din verksamhet.

Målet med dessa koncentrarade endagsutbildningar är att ge dig verktyg och förståelse för att planera och genomföra arbetet på hemmaplan.

Onlineutbildningar

Webbaserade utbildningar  
5S introduktion (web) Läs mer
Leda och stötta 5S (web) Läs mer


Onlineutbildningarna är ett bra alternativ för dig som inte har tid eller möjlighet att gå på våra öppna utbildningar


Interna utbildningar

Interna utbildningar
Skräddadsytt lean/wcm-program
5S utbildning och workshop
SMED utbildning och workshop
Förebyggande underhåll och operatörstillsyn
Bästa kända / standardiserat arbetssätt
TAK / OEE
Ledningsseminarium


Simulering

WCM Consulting AB erbjuder företagsinterna utbildningar som ett viktigt verktyg i förändringsarbetet.

Utbildningen genomförs på plats hos er och vi kan tillsammans tillämpar kunskapen genom att praktiskt utveckla det egna arbetssättet och arbetsplatsens utformning. Många gånger genomförs företagsinterna utbildningar som en del i ett större förändringsarbete.

Företagsinterna utbildningar vänder sig till all personal som berörs av en förändring och till ledningsgrupper.