Öppna utbildningar

Kursnamn Datum Plats
Introduktion till Lean och WCM 18 maj 2021 Online
Lean inom underhåll 19 maj 2021 Online
Handledarutbildning 5S 20 maj 2021 Online
Bästa kända arbetssätt 21 maj 2021 Online

Våra öppna utbildningar som riktar sig till dig som leder eller stöttar ett förändringsarbete vid din verksamhet.

Målet är att ge dig god förståelse och konkreta verktyg så du kan planera och genomföra arbetet på hemmaplan.

Stort fokus ligger på förändringsledning och hur man uppnår bestående resultat.

Inspelade utbildningar

Webbaserade utbildningar
Introduktion till Lean och WCM
Bästa Kända Arbetssätt
SMED - Ställtidsreduktion
Grundorsaksanalys och fokuserade förbättringar
Lean inom underhåll
Lyckas med 5S
Sju kvalitetsverktyg

Webbaserade utbildningar innebär komprimerat lärande framför din egen dator. De är inspelade med live online publik. Möjlighet att ställa egna frågor till Oskar efter utbildningen. Se på wcm.moodlehub.com

Interna utbildningar

Interna utbildningar (*)
Skräddadsytt lean/wcm-program
Lean ledarskap
Leanmetoder inom underhåll
Utbildning i WCM appen
Instruktör i produktionen
Ledningsseminarium

(*) Alla öppna utbildningar och webbaserade utbildningar kan även genomföras företagsinternt

WCM Consulting AB erbjuder företagsinterna utbildningar som ett viktigt verktyg i förändringsarbetet.

Utbildningen genomförs på plats hos er och vi kan tillsammans tillämpar kunskapen genom att praktiskt utveckla det egna arbetssättet och arbetsplatsens utformning. Många gånger genomförs företagsinterna utbildningar som en del i ett större förändringsarbete.

Företagsinterna utbildningar vänder sig till all personal som berörs av en förändring och till ledningsgrupper.