konsultstöd - Bästa kända arbetssätt

Lägg grunden till Lean och andra förbättringsaktiviteter genom att utveckla standarder för hur och varför arbetet ska utföras och.

Om alla gör lika kommer processtabilitet, säkerhet och kompetensöverföring att förbättras. Principen bygger på det som brukar kallas "Standardiserat arbetssätt" men med ett ökat fokus på att involvera personalen och att stärka dialogen mellan chefer och medarbetare än vad som annars är vanligt. Namnet Bästa kända arbetssätt myntades i boken med samma namn av Oskar Olofsson.

Att införa Bästa kända arbetssätt innebär att skapa bra instruktioner som på ett kortfattat sätt förklarar hur och varför arbetet ska utföras.

instruktioner

Utifrån instruktionerna utförs en genomtänkt upplärning på arbetsplatsen av utbildade instruktörer.

upplärning

Parallellt utvecklas ett coachande ledarskap för uppföljning och med fokus på förbättringar.

ledarskap bästa kända arbetssätt

Framgångsfaktorer i arbetet

WCM Consulting AB hjälper företag att införa alla delar av Bästa kända arbetssätt och har flera goda referenser. Fokus ligger på att stödja er organisation på ett sådant sätt att ni hela tiden äger förändringen, behåller motivationen bland personalen men samtidigt utvecklas i en snabb takt.

För att förändringen ska bli bestående är det viktigt att ledningen förstår helheten och sin roll i förändringen. Det behövs också en genomtänkt projektplanering med avdelade resurser, utbildning av all berörd personal och coachring under genomförandet till förändringsledare och chefer.

Hur kommer vi igång?

Bästa sätt är att kontakta oss via kontaktformuläret så diskuterar vi en lösning för er.

För självstudier rekommenderas boken "Bästa kända arbetssätt" eller någon av våra öppna kurser i ämnet.

Oskar Olofsson

Tyvärr har jag för närvarande inte möjlighet att ta nya konsultuppdrag!

Oskar Olofsson har under mer än 20 års tid hjälpt välkända företag att skapa en effektiv produktion.

Med hjälp av nyskapande leanmetoder och ett engagerande förändringsarbete förbättras lönsamheten samtidigt som motivation och attityder förändras till det bättre.

Oskar har skrivit två populära böcker i ämnet och anlitas ofta som föreläsare.

Referenser

Läs mer om Oskars bakgrund här

E-post: oskar@wcm.nu

Mobiltelefon: 0732-611607