Kontakt WCM Consulting AB

Observera att jag tyvärr inte har möjlighet att ta nya konsultuppdrag!

För kontakt skicka e-mail till oskar@world-class-manufacturing.com eller fyll i detta formulär

Oskar Olofsson har under mer än 20 års tid hjälpt välkända företag att skapa en effektiv produktion.

Med hjälp av nyskapande leanmetoder och ett engagerande förändringsarbete förbättras lönsamheten samtidigt som motivation och attityder förändras till det bättre.

Oskar har skrivit två populära böcker i ämnet och anlitas ofta som föreläsare.

Läs mer om Oskars bakgrund här

Referenslista

E-post: oskar@wcm.nu
Mobiltelefon: 0732-611607

Linkedin

Företagsuppgifter

WCM Consulting AB
Lotsgatan 1
185 32 Vaxholm

Org. nr :556860-6767

Momsreg. nr.: SE556860676701

D-U-N-S nr: 350436574