Referenser

2023

Triclima AB

Införande av Lean inom bygg och installation

Lean Bygg Triclima

Debe FLow Group AB

Handledarutbildning 5S

Veoneer

Förbättringsledaren - faktabaserade metoder

Cepheid AB

TPM och modernt underhåll

Optinova AB

Utbildning Stragisk Produktionsutveckling och Lean ledarskap

Calderyds Nordic AB

SMED Ställtidsreduktion

Sysmex Astrego AB

Utbildning och införandestöd Bästa Kända Arbetssätt, kaizen och daglig styrning

Brenntag Nordic AB

5S Utbildning

AB Somas Ventiler

Införandestöd ny produktionsstrategi

2022

AB Somas Ventiler

Nulägesanalys och utvecklande av ny produktionsstrategi

Carl F AB

5S införande och utvecklande av ny logistikplan  

IUC Syd AB

Leanutbildningar vid tre företag

Note Torsby AB

Utbildning i 5S och Bästa Kända Arbetssätt

Labkyl AB

Leaninförande i projekt, montering och service

Näringslivsutveckling i Vetlanda AB

5S-utbildning för företag i Vetlanda (2 tillfällen)

Skellefteå Kraft AB

Utbildning i grundorsaksanalys

2021

Åkerströms Björbo AB

Införande av Lean inom Produktion, service och sälj

Optinova AB

Ställtidsreduktion med SMED och 5S

Ahlström Munksjö AB

Införande av Bästa Kända Arbetssätt - utbildning av instruktörer, workshopar med personal, coachning av ledare

Kopparbergs Bryggeri AB

Utbildning av instruktörer i produktionen

Lantmännen Lantbruk

Utbildning i 5S för handledare

2020

Ahlström Munksjö AB

Lean ledarskap, utbildning och coachning av ledare i standardiserat ledarskap

Kopparbergs Bryggeri AB

Utvecklande av nytt koncept för upplärning av nya medarbetare

Stora Enso Skoghall

Sitelicens Digital Utbildningar

Allelektronik AB

Nulägesanalys Enligt Rapid Plant Assessment, strategiarbete och stöd i förändringsarbet

Boxholms Profil

Ubildning ledningsgrupp, utbildning och stöd Bästa Kända Arbetssätt

Ecolog Forestry

Ubildning nyckelpersoner, strategimöte ledningsgrupp

Triclima AB

Införande av Lean

2019

Globalt bolag inom MedTech

Nulägesanalys Enligt Rapid Plant Assessment, strategiarbete och stöd i förändringsarbete (2 fabriker)

Kopparbergs Bryggeri AB

Utveckla Bästa Kända Arbetesätt för Digtal upplärning med AR-teknik Läs mer

Stora Enso Hylte Bruk

Utbildning Bästa Kända Arbetssätt

Envirotainer AB

WCM Appen, digitalt verktyg

Gbo Fastening Systems AB

Stöd i införande av 5S och operatörsunderhåll

Kopparbergs Bryggeri AB

Nulägesanalys Enligt Rapid Plant Assessment (uppföljande analys)

ROL Group AB

WCM Appen, digitalt verktyg

LWAB

Layout för Lean i ny verkstad

EBM Pampf

Utbildning 5S

SMF Skylt

Utbildning Bästa Kända Arbetssätt

Espresso House

Handledarutbildning 5S

PrecompSolutions AB

WCM Appen, digitalt verktyg

2018

Gbo Fastening Systems AB

Nulägesanalys Enligt Rapid Plant Assessment, strategiarbete och stöd i förändringsarbete

Ballingslöv AB

Utbildning i 5S

Arcos AB

Strategiarbete, World Class Manufacturing

RCO AB

Stöd i Leanarbetet

ABB Robotics AB

Handledarutbildning 5S för nyckelpersoner

Utbildning och workshop i Lean Manufacturing

Världsledande leverantör inom miljöteknik

Strategiarbete Digitala tjänster och industri 4.0

Outokumpu Stainless AB

Ledningsseminarium 5S

Tack för en bra dag med 5s, Per Sundström, Manager Department Hot Rolling and Heat Treatment

Åbro Bryggeri AB

Införande av Bästa Kända Arbetssätt. (ledningsseminarium, utbildningar, projektstöd, ledande av workshops, etc.)

St Eriks AB

Interimslösning underhållschef - införande av förebyggande underhåll

Perstorp Oxo AB

Införande av Bästa Kända Arbetssätt (projektstöd, ledande av workshops, utbildningar etc.)

2017

Dust Control AB

Rapid plant assessment, nulägesanalys och förslag till handlingsplan

Strålande! Det har hänt en hel del efter ditt besök... Göran Widolf, produktionschef

Åbro Bryggeri AB

Införande av Bästa Kända Arbetssätt. (ledningsseminarium, utbildningar, projektstöd, ledande av workshops, etc.)

St Eriks AB

Interimslösning underhållschef - införande av förebyggande underhåll

Helsingborgs hamn

Utbildning i modernt underhåll

Tack för en väl genomförd utbildning. Peder Jonsson, underhållschef

RK-teknik AB

5S utbildning till förändringsledare och ledningsseminarium

ProdSummit

Keynote speaker, "Lyckas med Bästa kända arbetssätt"

Mälarenergi

Internutbildning 5S Handledare + studiebesök

Kopparbergs bryggeri AB

Coachning av ledare för nya roller och införande av Bästa kända arbetssätt

Saab AB

Utbildningar i SMED Ställtidsreduktion och stöd i genomförande av projekt

Tack än en gång för en bra kurs. Vi har en diger actionplan att jobba vidare med. Bertil B, Lean Manager

METSÄ BOARD SVERIGE AB

5S-utbildning för ledningsgrupp och nyckelpersoner

2016

Aditya Birla Domsjö AB

Utbildning i metoder för grundorsaksanalys

St Eriks AB

Införande av 5S, förebyggande underhåll och operatörstillsyn. Läs mer i U&D

"Tack för igår! Det gav bra diskussioner och ett lyft för kommande dialog om arbeten och utbildningar – kul! Peter Strömberg, fabrikschef vid St Eriks i Uppsala (ang. Ledningsseminarium WCM)"

Alufluor AB

Avancerad 7 dagars leanutbildning för förändringsledare

NCC Hercules

Införande av 5S vid alla NCC Hercules anläggningar i Sverige Läs mer i GRUNDLIGT

Marcus Komponenter

Införande av 5S, utbildning och coachning

Kemira Kemi AB

Avancerad 7 dagars leanutbildning för förändringsledare

Praxair Sverige AB

5S utbildning

Tack för en bra utbildningsdag. Det var mycket givande! Helene Ahlberg Safety, Quality & Environmental Manager

2015

Kopparbergs bryggeri

Audit - World Class Manufacturing.

Se produktionschef Fredrik Karlsson berätta om arbetet här

IL Recycling AB

Stöd vid införande av 5S vid alla svenska anläggningar

"Vill tacka för ett mycket gott samarbete under året, det har gått bra för oss med 5S och det hade inte varit möjligt utan din hjälp, Raimo Lehto, Funktionschef Produktion"

Aditya Birla (Domsjöfabriken)

5S införande i skiftgående produktion, verkstäder och kontor. Läs mer i Raffinerat

Livsmedelsindustri

Utvärdering av förändringsarbetet och rekommendationer

Robert Bosch GmbH

Utbildning för lean-förändringsledare

2014

Medicinteknisk industri

Leanutbildning och workshop för ledningsgruppen

Aditya Birla (Domsjöfabriken)

Utbildning i grundorsaksanalys med inriktning säkerhet

NCC Construction

Utvecklande av 5S-koncept anpassad till byggindustri inklusive utbildningsmaterial till handledare och chefer

"Tack, jag är mycket nöjd med ert arbete! Kajsa Simu, Lean manager"

Eurenco Bofors AB

Värdeflödesanalys - utvecklande av nuläge och framtida läge

"Tackar för ett bra jobb förra veckan, Lennart Gustafsson, Process Excellence Director"

Kemira Kemi AB

Leanutbilding till förändringsledare och chefer anpassat till processindustri (7 + 5 dagar) Artikel U&D ->

Kemira Lean Partners

Diplomerade Lean Partner vid Kemira

Aditya Birla (Domsjöfabriken)

Nulägesanalys, utarbetande av handlingsplan, utbildning och coachning för underhållsverksamheten. I samarbete med Idcon. Läs mer

Scan AB

Handledarutbildning 5S för 12 förändringsledare

Posten Frimärken AB

Ledningsseminarium

2013

Livsmedelsindustri

Utbildning och stöd vid införande av 5S vid två fabriker

Byggindustri

Nulägesanalys och utarbetande av handlingsplan vid 4 fabriker i Sverige, Norge och Danmark

Kopparbergs bryggeri AB

Standardiserat arbetssätt

Se produktionschef Fredrik Karlsson berätta om arbetet här

Oerlikon Balzers Sandvik Coating AB

Lean Sales, seminarium och workshop

Återvinningsindustri

Projektledningsstöd leanimplentering

 

2012

Kemira Kemi AB

Införande av 5S, utbildning och konsultstöd

"Oskar var mycket lyhörd för våra önskemål. Han kombinerade på ett mycket effektivt sätt utbildning och coachring för att säkerställa en verklig och bestående förändring."

Magnus Engström, Fabrikschef, Kemira Kemi AB

New Boliden

Lean Basic Training

John Deere Forestry

5S utbildning

"Tack för igår! Jag har redan fått flera mycket positiva kommentarer om din utbildningsdag!"

Monica Niclason, kvalitetschef, John Deere Forestry

Mercado AB

5S utbildning

Kopparbergs bryggeri

Standardiserat arbetssätt och ställtidsreduktion

Specma AB

Införande av 5S, utbildning och konsultstöd

"En styrka med Oskars arbetssätt är att han inte talar om hur vi ska ha det. Istället får han oss att inse vad som är möjligt, ser till att vi gemensamt beslutar om en ny standard, och hjälper oss att säkerställa att vi kommer dit. - Allt baserat på dagens förutsättningar, och med stöd av framtida visioner."

Daniel Johansson, Produktionschef, Specma AB

Mentorskap

Mentor för en leankonsult i början av karriären

 


2011-2012

Stort internationellt Medtech företag

Projektledare MES / Electronic Batch Records

"Oskar has a deep knowledge and understanding of Lean and the entire manufacturing process. He has the ability to see the whole scope but also the important details that makes the difference. Oskar is easy to work with due to his warm and open personality."

Roger Keller, Manager Industrial System, Prevas AB

Oerlikon Balzers Sandvik Coating AB

Införande av 5S

"Hei Oscar, och tack för senast. Det var et mycke lyckat 5S seminar du hadde här på Liljeholmen.
Jag gillar din hemsida och dina ideer. Flott artikkel om lean som mer än bara kostfokus"

Tore Förland, Kvalitetschef, Oerlikon Balzers Sandvik Coating AB

Smurfit Kappa Piteå

Seminarium operatörsunderhåll

Oskar Olofsson

Tyvärr har jag för närvarande inte möjlighet att ta nya konsultuppdrag!

Oskar Olofsson har under mer än 20 års tid hjälpt välkända företag att skapa en effektiv produktion.

Med hjälp av nyskapande leanmetoder och ett engagerande förändringsarbete förbättras lönsamheten samtidigt som motivation och attityder förändras till det bättre.

Oskar har skrivit två populära böcker i ämnet och anlitas ofta som föreläsare.

Referenser

Läs mer om Oskars bakgrund här

E-post: oskar@wcm.nu

Mobiltelefon: 0732-611607