Bästa kända arbetssätt

Lyckas med standardisering genom teamarbete, kompetensutveckling och ledarskap

 

Beställ här

Pris: 298 SEK

Gratis kapitel

Ladda ner

pdf
Boken går även att beställa från Bokus, laddas ner digitalt från Publit eller kan tas hem av din lokala bokhandlare.


Läsarreaktioner

Jag plöjde igenom boken på två dagar, hade sträckläst den om jag inte börjat så sent första kvällen. För mig är det du förmedlar klockrent, du tar ner allt till en riktigt enkel och begriplig nivå, nästan som Jesus liknelser i bibeln… och det funkar.Anders Dahlqvist, Väderstad AB

Jag gillar den verkligen, det är ett enkelt språk och ett bra verktyg. Jag arbetar i ett förändringsteam där jag köpt in boken till övriga medlemmar. Boken beskriver exakt det vi pratar och reflekterar runt i teamet. Petter Sandh Verksamhetsutvecklare Värmevärden AB

Jag tycker att boken är intressant och bra. Den förtydligar det jag tror på. Jag kommer att läsa om den flera gånger, helt säker på det. Martin Magnerfelt, Förbättringskoordinator, Kinnarps AB

Tack för en bra bok! Fredrik Karlsson, Produktionschef Kopparbergs Bryggeri

Tycker att du på ett bra sätt förklarat Vad Hur och Varför det är bra med ett gemensamt arbetssätt. Det bästa i ämnet jag läst på svenska. Torbjörn Karlsson, Underhållschef National Electric Vehicle Sweden AB

Bra bok du skrivit! Intressant läsning. Magnus Engström, Lean Manager Kemira Kemi AB


I media

"Före detta Bolidenchef skriver bok om lean" - Norra Västerbotten

"Vässa rutinerna genom delaktighet" - Kvalitetsmagasinet


Om boken

Genom att göra all personal delaktiga i att utveckla och dokumentera ett bästa kända arbetssätt förbättras kvaliteten och effektiviteten i arbetet. Detta innebär en standardisering men utan den detaljstyrning som ofta brukar förknippas med begreppet.

Metodiken bygger på lokala överenskommelser om hur arbetet ska utföras, en genomtänkt upplärning på arbetsplatsen och en daglig dialog mellan chef och medarbetare om hur arbetet ska utvecklas.

Boken beskriver även hur chefers arbetstid kan planeras för att säkerställa att det viktigaste görs först och på rätt sätt – ett bästa kända arbetssätt för ledare.

Boken ger svar på frågor som:

 • Hur skriver vi bra arbetsinstruktioner?
 • Hur utbildar vi på bästa sätt?
 • Hur får vi i gång ett effektivt förbättringsarbete?
 • Vad gör vi vid avvikelser?
 • Hur utför vi uppföljningar på ett coachande sätt?

Fallstudier

Fallstudie SAAB Automotive

 • hur de fick med sig all personal i att utveckla och förbättra arbetsinstruktioner
 • varför handskrivna instruktioner kan vara bättre än datorutskrivna
 • Hur ett standardiserat arbetssätt kan utvecklas inom underhållsarbetet

Kopparbergs bryggeri

 • Hur de kunde skapa och uppdatera 195 dokument på 1,5 år genom att arbeta med workshops med personalen
 • Att det inte räcker med bra instruktioner, det krävs även bra lärare
 • Hur standardiseringen kopplas till förbättringar

Scania

 • Hur Scanias struktur för schemalagda uppföljningar med ledare på olika nivåer fungerar
 • Hur ett standardiserat arbetssätt kan utvecklas för stödfunktioner
 • Vilket ledarskap som krävs för att det ska fungera

Wellspect Operations HealthCare

 • Hur avvikelser används för att förbättra standarder
 • Hur standarder med fokus på kvalitet skiljer sig från standarder som i första hand skapas för effektivitet
 • Hur man kan arbeta med standardiserat arbetssätt vid regulatoriskt styrda verksamheter

Innehåll

Bästa kända arbetssätt – standardisering nedifrån och upp
Så här gör vi här
Att baka bullar med ett bästa kända arbetssätt
Vi har ju redan instruktioner – behöver vi ett bästa kända arbetssätt?
Hur håller vi allt uppdaterat?
Historik –standardisering är en del av fundamentet till lean
Fords löpande band-produktion
Faktastyrda förbättringar
Training Within Industry
Varför följa ett bästa kända arbetssätt?
Säkerheten först
Processtabilitet och kvalitet
Standardiserat arbetssätt i fordonsbranschen
Inom service
I byggbranschen
I processindustrin
Ökad produktivitet
Övriga vinster
Möjliggör effektivt förbättringsarbete
Förbättrat ledarskap
Ökar eller minskar standardisering motivationen?
Fallstudie – SAAB Automotive AB
Lokala arbetsinstruktioner
Skriv så lite som möjligt
Grundläggande färdigheter
Vi måste ju beskriva allt!
Att skriva bra instruktioner
Viktiga moment
Nyckelpunkter
Varför vi gör på just det sättet
Vad lokala instruktioner används till
Inkludera eventuellt bilder och video
Checkfrågor för att upptäcka avvikelser
Inkludera tider?
Fallstudie – Kopparbergs Bryggeri
Upplärning på arbetsplatsen
Vem bör vara lärare?
Metoder för utbildning
Fyrastegsmetoden
Steg 1. Planera utbildningen
Steg 2. Visa hur uppgiften ska göras
Steg 3. Låt eleven göra jobbet själv
Steg 4. Följ upp
Att träna tränarna
Hur mycket orkar vi följa upp?
Felsäkring
Fallstudie – Scania
Avvikelser och förbättringar
Introducera en process för förbättringar
Den vetenskapliga metoden
Avvikelsehantering
Avvikelser i projekt
Åtgärda grundorsaker
Att införa bästa kända arbetssätt
Varje medarbetare
Teamledare eller första linjens chef
Kvalitetsavdelning, utvecklingsavdelning etc.
Högre chefer
Förändringsledare (lean-koordinator, konsulter etc…)
Utveckla det dokumentera det bästa kända arbetssättet
Workshop 1 – Utbilda alla
Workshop 2 – Kartlägg nuläget
Workshop 3 – Analysera arbetet
Workshop 4 – Enas om Vad, Hur och varför?
Workshop 5 – Testa instruktionen
Dokumentation och visualisering
Utbilda alla i den nya standarden
När vi inte har tid för upplärning
Fallstudie – Wellspect
Bästa kända arbetssätt för chefer
Den nödvändiga uppföljningen
Vad är en bra chef?
Vad vill vi att chefer ska göra mer av?
Värdeskapande tid för en chef
Coachande ledarskap
Kompensutveckling utifrån tydliga mål
Vem kan bli en coachande chef?
Coachande uppföljningar
Öppna frågor
Högre chefer deltar schemalagt
Bästa kända arbetssätt innebär förändringar för alla
Det är i detaljerna som det avgörs


 

Coachning och mallar

För att hjälpa er att lyckas med bästa kända arbetssätt ingår följande i köpet: (gäller enbart köp här på hemsidan)

 

Ett gratis 30-minuters coaching-samtal på telefon

 

Mallar och blanketter som hjälper er i arbetet:

Kartläggning och förbättring av dagens arbetssätt

Arbetsinstruktion - Vad - Hur - Varför

Fyrastegsmetoden för upplärning

Kompetensmatris

 

Filerna skickas till dig som ett separat e-post.

 

Oskar erbjuder även öppna och företagsinterna utbildningar och coachning. Läs mer här


Bokfakta

ISBN: 978-91-639-0653-4

Antal sidor: 148

Antal illustrationer: 29 st

Författare Oskar Olofsson

Utgiven av WCM Consulting ABOskar Olofsson

Oskar Olofsson är konsult inom Lean och World Class Manufacturing. Med en bakgrund som produktionschef har han som konsult arbetat med en stor mängd svenska och internationella kunder.Köp boken här på hemsidan eller via bokhandeln.

 

Bokus bokhandel - välj bland över sex miljoner böcker

Köp digital version via Publit