Lean ledarskap, visualisering och daglig styrning

Många ledare arbetar allt för mycket med brandsläckning istället för att utveckla sin personal och sina processer. Vardagen vinner, och vi får aldrig riktigt tid till det som verkligen ger effekt i ledarskapet - coachning, uppföljning och återkoppling.

Lean ledarskap innebär att definera hur vi på bästa sätt följer upp våra processer och vårt arbetssätt, direkt upptäcker om något avviker och löser problemen på ett sätt så de inte återkommer. 

För att lyckas skapar en struktur för hur vardagen ska se ut som säkerställer att vi gör det viktigaste först, och att vi skapar standarder att arbeta efter så att ställer rätt typ av frågor att kan arbeta på ett coachande sätt. Vi visualiserar allt som är viktigt och använder pulsmöten för daglig styrning

Läs mer om Lean Ledarskap

Oskar Olofsson

Tyvärr har jag för närvarande inte möjlighet att ta nya konsultuppdrag!

Oskar Olofsson har under mer än 20 års tid hjälpt välkända företag att skapa en effektiv produktion.

Med hjälp av nyskapande leanmetoder och ett engagerande förändringsarbete förbättras lönsamheten samtidigt som motivation och attityder förändras till det bättre.

Oskar har skrivit två populära böcker i ämnet och anlitas ofta som föreläsare.

Referenser

Läs mer om Oskars bakgrund här

E-post: oskar@wcm.nu

Mobiltelefon: 0732-611607