Införande av Lean och WCM

Målet med Lean och World Class Manufacturing (WCM) är sänkta kostnader, högre kvalitet och bättre driftsäkerhet genom stabila produktionsprocesser, ökad produktivitet och effektivt förbättringsarbete.

Störst förbättring uppnås genom att kombinera Leanmetoder med ett utvecklat ledarskap och behovsstyrd digitalisering.     

Analys av nuläge

Införandet av Lean och WCM inleds vanligen med att genomföra en nulägesanalys genom intervjuer, datainsamling och analys.

Framtida läge och strategi

Därefter utarbetas ett önskat framtida läge. Under några intensiva arbetsdagar utarbetar vi tillsammans önskat framtida läge, övergripande strategier och en handlingsplan för den närmaste tiden utifrån utmanande förslag från oss.

Utbildningar, projektstöd och coachning

Vi arbetar aktivt under genomförandefasen för att säkerställa att målen nås.

Tillsammans med er personal detaljutformar vi verktygen och metoder så att de passar er verksamhet och säkerställer att nya rutiner verkligen används som tänkt.

För kostnadeffektiva resultat kombineras utbildningar, workshops och coachning. Detta innebär att varje nytt steg eller verktyg inleds med en utbildning för alla berörda. Därefter sker coachning regelbundet tills det nya arbetssättet är etablerat.

Många gånger kan det vara effektivt att stärka upp med konsultstöd de första 6-12 månaderna för att få ordentlig fart på förbättringarna och för att organisationen ska lära metodiken för ett effektivt förändringsarbete.

Övertagande

Redan från början arbetar vi med de nyckelpersoner i er organisation som förväntas ta över förändringsarbetet för att bygga kompetensen hos er.

Läs mer om nulägesanalysen

Läs mer om produktionsstrategier

Oskar Olofsson

Oskar Olofsson har under mer än 20 års tid hjälpt välkända företag att skapa en effektiv produktion.

Med hjälp av nyskapande leanmetoder och ett engagerande förändringsarbete förbättras lönsamheten samtidigt som motivation och attityder förändras till det bättre.

Oskar har skrivit två populära böcker i ämnet och anlitas ofta som föreläsare.

Referenser

Läs mer om Oskars bakgrund här

E-post: oskar@wcm.nu

Mobiltelefon: 0732-611607