KONSULT - LEAN OCH WCM

Målet med Lean och World Class Manufacturing är ofta förbättrad kvalitet, leveranssäkerhet och produktivitet. Nyckeln till framgång ligger i en symbios mellan Lean-metoder, behovsbaserad digitalisering och utvecklat ledarskap.

Genom att aktivt involvera medarbetarna i förändringsprocessen skapas möjlighet att nå en ännu mer ambitiös målsättning: att etablera en ständigt lärande och självförbättrande organisation.

VI BEHÖVER EN GEMENSAM BILD AV NULÄGET

Jag brukar rekommendera att arbetet inleds med en nulägesanalys där jag intervjuar medarbetare, besöker alla arbetsplatser och tittar på data och trender. Genom att visualisera nuläget och lyfta fram störningsområden tydligt skapas en gemensam bild att prata om. Det brukar vara en ögonöppnare när man ser allt som går att förbättra!

FRAMTIDA LÄGE OCH STRATEGI

Därefter tar vi tillsammans fram ett önskvärt framtida läge. Jag kommer att utmana er att lämna ”komfortzonen” och alla orsaker till att inte förändra sig. Under intensiva arbetsdagar utvecklar vi tillsammans en bild av hur vi önskar att det framtida läget ska vara, övergripande strategier samt en handlingsplan.

UTBILDNING OCH COACHNING

Ett lyckat förändringsarbete sker lika mycket nedifrån och upp som uppifrån och ned. Varje nytt steg eller verktyg inleds med en utbildning för alla berörda, följt av regelbunden coachning tills det nya arbetssättet har blivit rutin. Tillsammans med er personal anpassar vi verktyg och metoder som fungerar i verkligheten och säkerställer att nya rutiner används och vidareutvecklas.

ÖVERTAGANDE

Redan från start engagerar vi de nyckelpersoner som förväntas leda förändringsarbetet tillsammans med mig, för att därigenom bygga upp er interna kompetens.

Läs mer om nulägesanalysen

Analys enligt Rapid Plant Assessment modellen

Läs mer om produktionsstrategier

Oskar Olofsson

Tyvärr har jag för närvarande inte möjlighet att ta nya konsultuppdrag!

Oskar Olofsson har under mer än 20 års tid hjälpt välkända företag att skapa en effektiv produktion.

Med hjälp av nyskapande leanmetoder och ett engagerande förändringsarbete förbättras lönsamheten samtidigt som motivation och attityder förändras till det bättre.

Oskar har skrivit två populära böcker i ämnet och anlitas ofta som föreläsare.

Referenser

Läs mer om Oskars bakgrund här

E-post: oskar@wcm.nu

Mobiltelefon: 0732-611607