Produktionsanalys Lean och WCM

Analysmodellen är utvecklat för att ge en helhetssyn på er produktion. Syftet är att inrikta insatserna dit de ger mest på såväl kort som lång sikt.

Några exempel på frågor inom varje område

Gemensamt arbetssätt

  Använder ni en metod som upprätthåller god ordning och renlighet?

  Är alla kritiska arbetsuppgifter standardiserade så att alla gör lika

  På vilket sätt samarbetar ledare och medarbetare för att förbättra alla standarder?

  Kompetens

  Hur säkerställs rätt upplärning för alla anställda?

  På vilket sätt knyts personliga utvecklingsplaner till företagets strategiska behov?

Stabila processer

  Har ni beskrivit era kritiska processparametrar?

  Används kontrolldiagram eller andra metoder för att skilja avvikelser från normala processvariationer

  Använder ni designade försök och statistiska metoder för att kartlägga komplexa samband?

Effektiva flöden

  Optimerar ni helheten eller tänker ni i silos?

  Har ni skapat flöden som går att förbättra?

  På vilket sätt strävar ni efter partnerskap med era kunder och leverantörer?

  Arbetar ni i team med tydliga uppdrag?

Produktivt underhåll

  Hur har ni valt rätt underhållsmetod för varje utrustning?

  Har ni möjlighet att förbereda och schemalägga era underhållsarbeten?

  På vilket sätt samverkar operatörer i underhållsarbetet?

Automation

  Använder ni produktionsnära-IT på ett sätt stödjer verksamheten?

  Automatiserar ni stegvis för att maximera lärandet?

  Bygger ni in kvalitetskontroll i automatiserade processer?

Förbättringsmetodik

  Har ni vision, mål och nyckeltal för produktionens olika processer?

  Använder ni en vetenskaplig metod för förbättringar?

  Driver ni projekt på ett sätt som säkerställer kvalitet och avslut i tid?

Analysen bygger på intervjuer, dataanalys och verkliga exempel. Utifrån detta skapas ett nuläge och vi utveklar tillsammas en produktionsstrategi.

Oskar Olofsson

Tyvärr har jag för närvarande inte möjlighet att ta nya konsultuppdrag!

Oskar Olofsson har under mer än 20 års tid hjälpt välkända företag att skapa en effektiv produktion.

Med hjälp av nyskapande leanmetoder och ett engagerande förändringsarbete förbättras lönsamheten samtidigt som motivation och attityder förändras till det bättre.

Oskar har skrivit två populära böcker i ämnet och anlitas ofta som föreläsare.

Referenser

Läs mer om Oskars bakgrund här

E-post: oskar@wcm.nu

Mobiltelefon: 0732-611607