Faktabaserat förbättringsarbete - Kaizen

Effektivt förbättringsarbete bygger på att vi skapar en bra arbetsstruktur och att vi har kunskap att välja rätt verktyg för de problem vi sätts att lösa. 

Detta kan kallas Ständiga förbättringar, Kaizen, Toyota kata, eller Förbättringsgrupper.  

Problemlösning kan delas in i tre nivåer.  

Tre nivåer av förbättringsarbete

Nivå 1 - goda idéer

Traditionellt förbättringsarbete handlar om att "förbättra allt hela tiden". På nivå 1 kan ofta enkla arbetssätt fungera bra om förutsättningar finns i form av tid, struktur och befogenheter .  

Ett arbetssätt för att ta till vara goda idéer från alla medarbetare är viktigt   för att skapa engagemang och att   kunna anpassa verksamheten till en förändrad verklighet på ett enkelt sätt.     

Nivå 2 - avvikelsedrivet

Förbättringsarbete på nivå 2 innebär att återgå till standard. En process har fungerat tidigare. Vi behöver kunna upptäcka avvikelser tidigt, analysera orsaker och åtgärda problemen i grunden.  

Verktyg för avvikelsedrivet förbättringsarbete är visualiseringstavlor och uppföljningar för att se om något avviker, pulsmöten för att initiera problemlösning och grundorsaksanalyser. Analyser av grundorsaker behöver kunna utföras såväl med enkla metoder som snabbt kan hantera mindre problem som mer avancerade metoder där komplexa problem kan utredas.

Nivå 3 - Utmaningsdrivet

Utmaningsdrivet förbättringsarbete innebär att vi arbetar mot ett tydligt framtida läge som innebär en rejäl utmaning. Vi behöver lämna vår komfortzon där vi vet hur saker och ting fungerar och i stället genomföra experiment för att utforska vägen dit.

Förbättringsarbetet riktas mot någon eller några ledstjärnor eller visioner, något vi definierat att företaget ska vara i världsklass inom.

Problemlösning kräver träning

Problemlösning blir man tyvärr inte expert på under en "Black-belt utbildning" eller liknande. Denna typ av utbildningar kan ge mycket kunskap, men för att bli duktig måste man träna i verkligheten. Genom att lösa många enkla problem på ett systematiskt sätt skapas ett verkligt lärande om den egna verksamheten och om själva problemlösandet i sig.

Genom att bli duktig på att lösa många små problem förstår organisationen när det är dags att ta till mer avancerade metoder som statistiska analyser, man lär sig att anpassa verktygen efter vad som verkligen behövs.

Målet är ett vetenskapligt angreppssätt där man bara gör en sak åt gången, utvärderar åtgärden och först därefter tar nästa steg.

Arbetar vi inte med detta finns risken att vi inte i tid tar tag i problem om de inte ses som akuta. När problemen växer tvingas vi agera och tar då fram många åtgärder som ofta genomförs samtidigt. Problemet med vårt vanliga arbetssätt är att även om vi på kort sikt lyckades få ordning på bekymret, lärde vi oss inget och står lika handfallna nästa gång något likande händer.

WCM Consulting AB hjälper er att skapa ett effektivt sätt för förbättringsarbete genom utbildning och handledning anpassat till era förutsättningar.

Oskar Olofsson

Tyvärr har jag för närvarande inte möjlighet att ta nya konsultuppdrag!

Oskar Olofsson har under mer än 20 års tid hjälpt välkända företag att skapa en effektiv produktion.

Med hjälp av nyskapande leanmetoder och ett engagerande förändringsarbete förbättras lönsamheten samtidigt som motivation och attityder förändras till det bättre.

Oskar har skrivit två populära böcker i ämnet och anlitas ofta som föreläsare.

Referenser

Läs mer om Oskars bakgrund här

E-post: oskar@wcm.nu

Mobiltelefon: 0732-611607