Varning för leankonsulter

Tyvärr är det här en alltför vanlig historia.

En säljare från ett större konsultbolag uppvaktar en nytillträdd VD för ett företag. Säljaren säger att det finns en fantastisk potential till effektivisering av verksamheten. Detta är jag så säker på, säger säljaren, att om du inte får igen hela konsultarvodet i besparingar på ett år behöver du inte betala ett öre till oss.

VDn diskuterar med sin styrelse. Det handlar om mycket pengar, men garantin som utlovades låter ju nästan för bra för att vara sann. Vad finns egentligen att förlora?

Styrelsen beslutar att godkänna investeringen. En snabb effektivisering är precis vad som det här företaget behöver.

Nu drar arbetet igång och ett gäng konsulter anländer. Efter en förstudie enas man om ett viktigt nyckeltal att arbeta mot: ”Kostnad per producerad enhet”. Minskar vi kostnaden vet vi att företaget tjänar mer pengar.. Ett avtal skrivs där konsultfirman lovar att detta nyckeltal ska förbättras under ett år, den enda förpliktelsen företaget har är att konsultföretaget har rätt att disponera företagets personalresurser.

Konsulterna tar nu fram trollerilådan med leanverktyg. I ett möte med alla chefer berättar man vad som ska göras. Man ber VD introducera förändringen och säga att nu kör vi på det här, den som inte gillar vad som händer bör se sig om efter ett annat yrke. Övriga förbättringsprojekt får vänta, detta arbete är viktigast för oss just nu.

Ingenjörer börja skriva standarder och leda ”Six Sigma” projekt. Chefer utbildas i att övervaka att standarder följs och kontrollera sina anställda. Visualiseringstavlor sätts upp så att alla kan se vilka team som är effektiva och hur snabbt man förbättrar sina nyckeltal.

Konsulterna tittar över alla kostnader. Externa analyser kostar mycket, är det verkligen nödvändigt. Underhåll verkar dyrt, kan vi skjuta på det eller kanske göra mer själva? Hur mycket kan vi minska lagret?

Äntligen är vi klara

När ett år har gått lämnar konsultfirman. Man har nått dit man lovat, kostnad per enhet har minskat (åtminstone om man inte räknar in konsultarvodet) och de får sin betalning.

Alla pustar ut – äntligen slipper vi arbeta med Lean. Problemet är dock att trots allt arbete är företaget i en sämre sits nu än när året inleddes.

Många chefer och andra nyckelpersoner har slutat, att agera polis är inte kul och arbetsglädjen har försvunnit. Tyvärr försvann mycket kompetens med dem vilket är extra allvarligt eftersom VD fortfarande är ny vilket gör att man är sårbar för oväntade händelser.

Bland personalen är många missnöjda – vi förväntas arbeta som robotar säger de. När chefen följer upp arbetar man på ett sätt, men när ingen tittar gör man som man alltid har gjort.

Antalet reklamationer har börjat växa när ingenjörer och andra stödfunktioner har fått nya arbetsuppgifter. Tidigare kunde man vara ett mer direkt stöd till produktionen och hjälpa till vid problem, men det finns inte tid till detta nu.

Allvarligast är att företaget blivit mindre lönsamt. När man ensidigt fokuserade på kostnader märkte man inte att marknaden förändrades. En konkurrent började plötsligt erbjuda mycket snabbare leveranstider och kunde skicka kundspecifika produkter på en vecka istället för två månader som alltid varit branschstandard. Enda sättet att behålla kunder trots längre ledtider har varit att sänka priserna.

Målet nåddes, men lönsamheten, motivationen och kompetensen har försvunnit.

Är det här en överdriven historia?

Tyvärr inte, den är hämtad från verkligheten.

Jag vet att jag talar i egen sak, men snälla – arbeta inte med lean på detta sätt!

Sök istället konsultstöd som arbetar som en långsiktig partner med målet att bygga upp er kompentens.

Konsulten finns för att hjälpa er att utvecklas, hitta potentialer och utmana era invanda rutiner, men alla förändringar måste ägas och drivas av den ordinarie organisationen. Detta för att bygga upp ett lärande, ge handlingsfrihet och engagerad personal.

/Oskar Olofsson


Intresserad av Lean och WCM?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så får du

  • Alla nya artiklar i din e-post
  • Gratis första kapitel ur böckerna "Bästa kända arbetssätt" och "Lyckas med 5S"
  • Inbjudan till gratis webinarium och utbildningar
  • Tillgång till kalkylatorer och presentationer
Förnamn
E-post

Ny bok - Bästa kända ledarskap!

Intressant, viktigt och lättläst, lätt att begripa och förstå!

Boken kommer bli en handbok för mig i framtiden

Bästa kända ledarskapet kan inte komma mer lägligt!

Läs mer
Kursnamn Datum
Bästa Kända Arbetssätt - alla gör lika 24 april 2024
Bästa Kända Ledarskap - lean ledare 25 april 2024
Handledarutbildning 5S 26 april 2024
Strategisk produktionsutveckling 23 - 24 maj 2024
Förbättringsledaren - faktabaserade metoder 30 maj 2024
Lean inom underhåll 23 okt 2024
SMED ställtidsreduktion 24-25 okt 2024

Införande av Lean och WCM

Lean Ledarskap

Lean Ledarskap

5S införande

5S införande

Ställtidsreduktion SMED

Ställtidsreduktion SMED

Standardiserat arbetssätt

Standardiserat arbetssätt

Effektivt underhåll

Effektivt underhåll

Förbättringsarbete

Förbättringsarbete


Bästa Kända Arbetssätt

Bästa Kända Arbetssätt

Lyckas med 5S

Lyckas med 5S