Aktuellt hos WCM


Konsulttjänster

WCM Consulting AB arbetar med avancerade förändringsarbeten i välkända företag.

Det som skiljer oss från andra är vårt synsätt på förändringsledning vilket avspeglas i alla uppdrag.

Alltför mycket toppstyrning hämmar kreativitet och engagemang. Alla behöver få chansen att påverka sin arbetssituation.

En viktig del för att lyckas är att satsa på utbildning för alla. Alla behöver få en gedigen kunskap så att man kan bidra till att göra det nya arbetssättet lyckat.


Utbildning

Öppna utbildningar

wcm utbildning

Kursnamn Datum
NY - Strategisk produktionsutveckling 26 - 27 april 2023
Handledarutbildning 5S 2 maj 2023
Förbättringsledaren - faktabaserade metoder 3 maj 2023
Lean ledarskap, visualisering och daglig styrning 4 maj 2023

Våra öppna utbildningar som riktar sig till dig som leder eller stöttar ett förändringsarbete vid din verksamhet.

Målet är att ge dig god förståelse och konkreta verktyg så du kan planera och genomföra arbetet på hemmaplan.

Stort fokus ligger på förändringsledning och hur man uppnår bestående resultat.

Interna utbildningar

wcm intern utbildning

Interna utbildningar (*)
5S utbildning för alla
Ställtidsreduktion med SMED
Skräddadsytt lean/wcm-program
Bästa Kända Arbetssätt - utbildning för alla
Lean inom underhåll
Ledningsseminarium

(*) Alla öppna utbildningar utbildningar kan även genomföras företagsinternt

WCM Consulting AB erbjuder företagsinterna utbildningar som ett viktigt verktyg i förändringsarbetet.

Utbildningen genomförs på plats hos er och vi kan tillsammans tillämpar kunskapen genom att praktiskt utveckla det egna arbetssättet och arbetsplatsens utformning. Många gånger genomförs företagsinterna utbildningar som en del i ett större förändringsarbete.

Företagsinterna utbildningar vänder sig till all personal som berörs av en förändring och till ledningsgrupper.


Böcker

Bästa kända arbetssätt

Bästa kända arbetssätt

Läs mer

Beställ

Lyckas med 5S

Lyckas med 5S

Läs mer

Beställ


Mjukvara för lean

WCM Appen

The WCM App

Vår plattform för Lean som dagligen används av ett tjugotal företag.

Läs mer

OEE appen

OEE Software

En enkel mjukvara för att mäta OEE/TAK

Läs mer

Om Oskar

Oskar Olofsson har under mer än 20 års tid hjälpt välkända företag att skapa en effektiv produktion.

Med hjälp av nyskapande leanmetoder och ett engagerande förändringsarbete förbättras lönsamheten samtidigt som motivation och attityder förändras till det bättre.

Oskar har skrivit två populära böcker i ämnet och anlitas ofta som föreläsare.

Läs mer om Oskars bakgrund här

Oskar Olofsson