Oskar Olofsson, leanexpert och författare

Oskar Olofsson

Senaste nyhetsbrev

2024-06-06 - "Release av min nya bok"

2024-03-23 - Varning för leankonsulter

2024-02-12 - Vem är kund till underhållet?
Böcker

Bästa kända arbetssätt

Bästa kända Ledarskap

Bästa kända arbetssätt

Bästa kända arbetssätt

Lyckas med 5S

Lyckas med 5S


Mjukvara för lean

WCM Appen

The WCM App

Vår plattform för Lean som dagligen används av ett tjugotal företag.

Testa gratis

OEE appen

OEE Software

En enkel mjukvara för att mäta OEE/TAK

Testa gratis

Konsulttjänster

WCM Consulting AB genomför avancerade förändringsarbeten hos välkända företag.

Vad som särskiljer oss från andra är vår unika syn på förändringsledning, något som återspeglas i alla våra uppdrag.

Vi tror att överdriven toppstyrning kan hämma kreativitet och engagemang. Det är viktigt att alla ges möjlighet att påverka sin arbetssituation.

En central komponent för framgång är att investera i utbildning för alla. Vi anser att alla bör ha en gedigen kunskapsbas för att aktivt bidra till att implementera det nya arbetssättet framgångsrikt.


Utbildning

Öppna utbildningar

wcm utbildning

Kursnamn Datum
Bästa Kända Arbetssätt - alla gör lika 24 april 2024
Bästa Kända Ledarskap - lean ledare 25 april 2024
Handledarutbildning 5S 26 april 2024
Strategisk produktionsutveckling 23 - 24 maj 2024
Förbättringsledaren - faktabaserade metoder 30 maj 2024
Lean inom underhåll 23 okt 2024
SMED ställtidsreduktion 24-25 okt 2024

Våra öppna utbildningar som riktar sig till dig som leder eller stöttar ett förändringsarbete vid din verksamhet.

Målet är att ge dig god förståelse och konkreta verktyg så du kan planera och genomföra arbetet på hemmaplan.

Stort fokus ligger på förändringsledning och hur man uppnår bestående resultat.

Utbildningar Online

Interna utbildningar

wcm intern utbildning

Interna utbildningar (*)
5S utbildning för alla
Grundorsaksanalys, 8D / A3 / Felträd / fem Varför
Ställtidsreduktion med SMED
Skräddadsytt lean/wcm-program
Bästa Kända Arbetssätt - utbildning för alla
Lean inom underhåll
Ledningsseminarium

(*) Alla öppna utbildningar utbildningar kan även genomföras företagsinternt

WCM Consulting AB erbjuder företagsinterna utbildningar som ett viktigt verktyg i förändringsarbetet.

Utbildningen genomförs på plats hos er och vi kan tillsammans tillämpar kunskapen genom att praktiskt utveckla det egna arbetssättet och arbetsplatsens utformning. Många gånger genomförs företagsinterna utbildningar som en del i ett större förändringsarbete.

Företagsinterna utbildningar vänder sig till all personal som berörs av en förändring och till ledningsgrupper.

Om Oskar

Oskar Olofsson är expert inom effektiv produktion med över 20 års erfarenhet av att hjälpa välkända företag att nå sina mål

Med hjälp av nyskapande leanmetoder och ett engagerande förändringsarbete förbättras lönsamheten samtidigt som motivation och attityder förändras till det bättre.

Oskar har skrivit två populära böcker i ämnet och anlitas ofta som inspirerande föreläsare.

Läs mer om Oskars bakgrund

Oskar Olofsson