Produktion i världsklass

WCM Consulting - Leankonsult och utbildare

Senaste nyhetsbrev

2023-12-05 - "Triclima lyckas med lean med hjälp av WCM"

2023-10-14 - Varning för leankonsulter

2023-09-09 - Vem är kund till underhållet?


Konsulttjänster

WCM Consulting AB genomför avancerade förändringsarbeten hos välkända företag.

Vad som särskiljer oss från andra är vår unika syn på förändringsledning, något som återspeglas i alla våra uppdrag.

Vi tror att överdriven toppstyrning kan hämma kreativitet och engagemang. Det är viktigt att alla ges möjlighet att påverka sin arbetssituation.

En central komponent för framgång är att investera i utbildning för alla. Vi anser att alla bör ha en gedigen kunskapsbas för att aktivt bidra till att implementera det nya arbetssättet framgångsrikt.


Utbildning

Öppna utbildningar

wcm utbildning

Kursnamn Datum
Bästa Kända Arbetssätt 14 nov 2023
Handledarutbildning 5S 15 nov 2023
SMED ställtidsreduktion 23-24 nov 2023
Lean inom underhåll 5 dec 2023
Förbättringsledaren - faktabaserade metoder 6 dec 2023
Lean ledarskap, visualisering och daglig styrning 7 dec 2023
NY - Strategisk produktionsutveckling 18 - 19 jan 2024

Våra öppna utbildningar som riktar sig till dig som leder eller stöttar ett förändringsarbete vid din verksamhet.

Målet är att ge dig god förståelse och konkreta verktyg så du kan planera och genomföra arbetet på hemmaplan.

Stort fokus ligger på förändringsledning och hur man uppnår bestående resultat.

Utbildningar Online

Interna utbildningar

wcm intern utbildning

Interna utbildningar (*)
5S utbildning för alla
Grundorsaksanalys, 8D / A3 / Felträd / fem Varför
Ställtidsreduktion med SMED
Skräddadsytt lean/wcm-program
Bästa Kända Arbetssätt - utbildning för alla
Lean inom underhåll
Ledningsseminarium

(*) Alla öppna utbildningar utbildningar kan även genomföras företagsinternt

WCM Consulting AB erbjuder företagsinterna utbildningar som ett viktigt verktyg i förändringsarbetet.

Utbildningen genomförs på plats hos er och vi kan tillsammans tillämpar kunskapen genom att praktiskt utveckla det egna arbetssättet och arbetsplatsens utformning. Många gånger genomförs företagsinterna utbildningar som en del i ett större förändringsarbete.

Företagsinterna utbildningar vänder sig till all personal som berörs av en förändring och till ledningsgrupper.


Böcker

Bästa kända arbetssätt

Bästa kända arbetssätt

Beställ

Lyckas med 5S

Lyckas med 5S

Beställ


Mjukvara för lean

WCM Appen

The WCM App

Vår plattform för Lean som dagligen används av ett tjugotal företag.

Testa gratis

OEE appen

OEE Software

En enkel mjukvara för att mäta OEE/TAK

Testa gratis

Om Oskar

Oskar Olofsson är expert inom effektiv produktion med över 20 års erfarenhet av att hjälpa välkända företag att nå sina mål

Med hjälp av nyskapande leanmetoder och ett engagerande förändringsarbete förbättras lönsamheten samtidigt som motivation och attityder förändras till det bättre.

Oskar har skrivit två populära böcker i ämnet och anlitas ofta som inspirerande föreläsare.

Läs mer om Oskars bakgrund

Oskar Olofsson