Öppna utbildningarSimulering

Klassrumsbaserade Datum Plats
Instruktör i produktionen, del 1 1 mar Malmö
Instruktör i produktionen, del 2 2 mar Malmö
Lyckas med Lean 6 sept Stockholm
Handledarutbildning 5S 7 sept Stockholm
Bästa Kända Arbetssätt 8 sept Stockholm
SMED Ställtidsreduktion 14-15 sept Stockholm
Instruktör i produktionen, del 1 20 sept Stockholm
Instruktör i produktionen, del 2 21 sept Stockholm


Onlineutbildningar

Webbaserade utbildningar Plats
SMED Ställtidsreduktion (web) Online
5S introduktion (web) Online
Leda och stötta 5S (web) Online


Våra öppna utbildningar finns både som klassrumsutbilning och online.

Kurserna riktar sig till dig som leder eller stöttar ett förändringsarbete vid din verksamhet.

Målet är att ge dig verktyg och förståelse för att planera och genomföra arbetet på hemmaplan.

Interna utbildningar och workshopsSimulering

Utbildning  
5S utbildning och workshop Läs mer
SMED utbildning och workshop Läs mer
Förebyggande underhåll och operatörstillsyn Läs mer
Bästa kända / standardiserat arbetssätt Läs mer
TAK / OEE Läs mer
Ledningsseminarium Läs mer


WCM Consulting AB erbjuder företagsinterna utbildningar som ett viktigt verktyg i förändringsarbetet.

Alla utbildningar genomförs på plats hos er där vi tillsammans tillämpar kunskapen genom att praktiskt utveckla det egna arbetssättet och arbetsplatsens utformning. Utbildningens resultat är konkreta och välförankrade handlingsplaner, mätbara mål och en engagerad personal.

Företagsinterna utbildningar vänder sig till all personal som berörs av en förändring och till ledningsgrupper.