Öppna utbildningarSimulering

Klassrumsbaserade
Handledarutbildning 5S
Bästa Kända Arbetssätt
SMED Ställtidsreduktion
Lyckas med Lean
Instruktör i produktionen, del 1
Instruktör i produktionen, del 2


Våra öppna kurser riktar sig till er som leder eller stöttar ett förändringsarbete vid din verksamhet.

Målet är att ge dig verktyg och förståelse för att planera och genomföra arbetet på hemmaplan.

Onlineutbildningar

Webbaserade utbildningar
5S introduktion (web)
Leda och stötta 5S (web)


Onlineutbildningarna är ett bra alternativ för dig som inte har tid eller möjlighet att gå på våra öppna utbildningar

Interna utbildningarSimulering

Interna utbildningar
Avancerad leanutbildning till chefer och förändringsledare
5S utbildning och workshop
SMED utbildning och workshop
Förebyggande underhåll och operatörstillsyn
Bästa kända / standardiserat arbetssätt
TAK / OEE
Ledningsseminarium


WCM Consulting AB erbjuder företagsinterna utbildningar som ett viktigt verktyg i förändringsarbetet.

Utbildningen genomförs på plats hos er och vi kan tillsammans tillämpar kunskapen genom att praktiskt utveckla det egna arbetssättet och arbetsplatsens utformning. Många gånger genomförs företagsinterna utbildningar som en del i ett större förändringsarbete.

Företagsinterna utbildningar vänder sig till all personal som berörs av en förändring och till ledningsgrupper.