Konsulttjänster, coachning och stöd

Vi bygger er förmåga att skapa en allt effektivare verksamhet

Det som skiljer oss från andra är övertygelsen att effektivt förändringsarbete bygger på fyra viktiga beståndsdelar.

    1. En genomtänkt strategi

    2. Personalens delaktighet i delaljutformandet

    3. Utbildning för alla

    4. Ledningens engagemang och uthållighet

Det är ni som leder och äger förändringen. Vårt jobb är att hjälpa er att lyckas.

WCM Consulting AB har sedan 2011 stöttat företag som NCC, Kemira Kemi, Kopparbergs Bryggeri, IL Recycling och Aditya Birla i deras förbättringsarbete. Vad kan vi hjälpa er med?

Läs mer om tidigare kunder och uppdrag här

Om oss

Oskar Olofsson

Grundare av WCM Consulting AB, seniorkonsult, utbildare, författare

Läs mer om Oskars bakgrund här

E-post: oskar@wcm.nu

Mobiltelefon: 0732-611607

Magnus Engström

Seniorkonsult, utbildare

Läs intervju med Magnus här

E-post: magnus@wcm.nu

Mobiltelefon: 073-7191659

 

Kompetensområden

Införande av WCM / TPM / Lean Manfacturing

Produktionsstrategier, nulägesanalyser och handlingsplaner

Införande av 5S

Bästa Kända (standardiserat) arbetsssätt

Ställtidsreduktion SMED

Effektivt underhåll

OEE / TAK

Faktabaserat förbättringsarbete

Utbildningsteknik, pedagogik

Coachning och utbildning i ledarskap och målstyrning