Konsulttjänster, coachning och stöd

WCM Consulting AB hjälper er lyckas med Lean och World Class Manufacturing.

Det som skiljer oss från andra är vårt synsätt på förändringsledning vilket avspeglas i alla uppdrag.

Vi tror att man måste börja med att enas om strategi och långsiktiga mål. Det räcker inte med att säga "ja" till ett föreslaget förändringsarbete, man måste veta vad man sagt ja till. Därför inleds alla uppdrag med en utbildning och seminarium för ledningsgrupp och nyckelpersoner. Här sätts ramarna som organisationen kan arbeta inom.

För mycket toppstyrning hämmar dock kreativitet och engagemang. Standarder, arbetssätt och lokala mål måste därför utvecklas och ägas av arbetsteamen tillsammans med sina närmaste chefer. Vi hjälper er att genomföra workshopar där detaljutformning sker på ett effektivt sätt och där alla får chansen att påverka sin arbetssituation.

En viktig del för att lyckas är att satsa på utbildning för alla. De som berörs av en förändring måste få en gedigen kunskap så att man förstår varför och kan bidra till att göra det nya arbetssättet lyckat.

I slutändan är ledningens engagemang och uthållighet en förutsättning för alla förändringar. Ledarskapsutbildningar kan vara bra men det är inte svaret på alla problem. Istället hjälper vi era ledare att skapa goda vanor i vardagen så de tillbringar tillräcklig tid bland sina medarbetare, att de ställer rätt typ av frågor och att de hanterar störningar på ett sätt där vi hela tiden lär oss utveckla vårt arbetssätt.

Det är ni som hela tiden leder och äger förändringen. Vårt jobb är att hjälpa er att lyckas.

WCM Consulting AB har sedan 2011 stöttat företag som NCC, Kemira Kemi, Perstorp, Kopparbergs Bryggeri, IL Recycling och Aditya Birla i deras förbättringsarbete. Vad kan vi hjälpa er med?

Läs mer om tidigare kunder och uppdrag här

Kompetensområden

Införande av WCM / TPM / Lean Manufacturing Läs mer

Nulägesanalyser Läs mer

Införande av 5S Läs mer

Bästa kända arbetssätt (även kallat standardiserat arbetssätt) Läs mer

Ställtidsreduktion SMED Läs mer

Effektivt underhåll Läs mer

OEE / TAK Läs mer

Faktabaserat förbättringsarbete Läs mer

Utbildningsteknik, pedagogik Läs mer

Coachning och utbildning i ledarskap och målstyrning Läs mer

Om oss

Oskar Olofsson

Grundare av WCM Consulting AB, seniorkonsult, utbildare, författare

Specialområde: Förändringsledning

Läs mer om Oskars bakgrund här

E-post: oskar@wcm.nu

Mobiltelefon: 0732-611607

Magnus Engström

Seniorkonsult, utbildare

Specialområde: Lean ledarskap

Läs intervju med Magnus här

E-post: magnus@wcm.nu

Mobiltelefon: 073-7191659