Takt - beräkna produktionens optimala puls

Takttid är en beräkning som används för att bestämma den hastigheten i en produktion eller ett flöde. Takttiden är tiden som är tillgänglig per dag för produktion dividerat med den normala efterfrågan.

Exempel, om vi har 6 timmar tillgängligt per dag för produktion och en genomsnittlig efterfrågan på 60 artiklar ska vi producera en produkt var sjätte minut. Inte producera allt på förmiddagen och sedan göra något annat på eftermiddagen. ( gör din egen beräkning med formuläret nedan).

Syftet är att skapa en jämn produktion där vi hela tiden använder samma resursmassa och där vi inte skapar svängningar hos processteg uppströms eller hos leverantörer.

En fördel med att arbeta med taktade flöden är att alla avvikelser blir tydliga eftersom hela flödet påverkas och det blir därför en stark drivkraft att lösa grundorsaken till problem.

Detta ställer dock stora krav på ledarskap och stödfunktioner att mycket aktivt arbeta med företagets processer.

Takt och cykeltid

Takttid är inte samma sak som cykeltid. Cykeltiden är processens maximala hastighet. När cykeltiden är längre än takttiden innebär det att vi inte hinner producera i samma takt som marknaden efterfrågar varorna. Detta innebär att det uppstår en flaskhals. Genom att analysera cykeltider per operation kan resurser fördelas bättre.

Analys av cykeltid

Bild. Balansering av linan för att uppnå utjämnad cykeltid

Om takttiden är längre än cykeltiden för ett processavsnitt har vi en överkapacitet. Då kan vi balansera processen för att komma närmare det optimala läget.

När man börjar producera enligt takt brukar det betyda att hastigheten i realiteten sänks för vissa produktionsavsnitt. Eftersom lagren minskar brukar dock genomloppstiden ändå bli lägre för produkterna.

I verkligheten producerar de flesta industrier mer än en typ av produkter och försäljningen sker inte jämnt under året. För att en produktion enligt takt ska vara möjlig behöver därför rimliga buffertlager byggas upp och takten anpassas efter kända säsongsvariationer. Kanbansystem och Heijunka används därefter för att styra vad som ska produceras vid varje tillfälle.

Takt som en vision

Normalt producerar de flesta företag med en något högre hastighet än vad takttidsberäkningen säger. Gjorde man inte det skulle man inte ha någon möjlighet att kunna parera för olika typer av störningar.

Takt bör därför inte ses som ett verktyg utan snarare en vision. Att producera exakt enligt takt kräver perfekt stabila processer och fullständigt balancerade flöden. Eftersom detta aldrig kommer att vara fullkomligt sant finns det därför alltid en drivkraft till förbättringsarbete.

Cykeltid och takttidsanalys

Bild. Takttid är längre än cykeltid vilket är normalläget för att kompensera för oförutsedda störningar.

Sänk stegvis cykeltiden exempelvis genom att färre operatörer kör processen för att komma närmare visionen cykeltid = takttid

Använd följande formulär för att beräkna takttid

 

Antal skift per dag
Arbetstimmar per skift
Total stopptid inkl raster, möten, underhåll...
Kundefterfrågan per dag (snitt)
Oskar Olofsson

Ladda ner: Takt-kalkylator i Excelformat

Du kanske även är intresserad av: Optimera reservdelshållningenIntresserad av Lean och WCM?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så får du

  • Alla nya artiklar i din e-post
  • Gratis första kapitel ur böckerna "Bästa kända arbetssätt" och "Lyckas med 5S"
  • Inbjudan till gratis webinarium och utbildningar
  • Tillgång till kalkylatorer och presentationer
Förnamn
E-post

Oskar Olofsson

Köp mina böcker!

Ny bok - Bästa kända ledarskap!

Intressant, viktigt och lättläst, lätt att begripa och förstå!

Boken kommer bli en handbok för mig i framtiden


Bästa Kända Arbetssätt

Bästa Kända Arbetssätt

Jag plöjde igenom boken på två dagar, hade sträckläst den om jag inte börjat så sent första kvällen.

Jag gillar den verkligen, det är ett enkelt språk och ett bra verktyg.


Lyckas med 5S

Lyckas med 5S

Boken tycker jag är toppen, har varit min mentor i lean arbete.

Vi har mycket nytta av din bok. Vi arbetar sedan länge med 5S i våra verkstäder och håller nu på att föra in detsamma i våra kontor


Succeeding With Lean Leadership

Succeeding With 5S

Succeeding With Standardized Work