Kritiska reservdelar, optimera reservdelshållningen

En riskbaserad beräkning av kritiska reservdelar, en del av TPM/TPU

Om en kritisk reservdel saknas när den behövs kan ni vara i stora svårigheter. Å andra sidan är det inte möjligt att förvara en hel extra fabrik i ert underhållsförråd.

Använd detta formulär för att bedöma om ni bör köpa reservdelen eller inte. Beräkningen bygger på statistiska metoder och används för att optimera vilka reservdelar ni bör eller inte.

För beräkningen behöver vi uppskatta stilleståndskostnaden, hur ofta reservdelen kan förväntas ansvändas och hur länge utrustningen kommer att finnas kvar, där reservdelen ska användas.

Reservdel
Stilleståndskostnaden per timme

Stilleståndstid om reservdelen finns hemma (timmar)

Stilleståndstid om reservdelen inte finns hemma (timmar)
Förväntad kvarvarande livstid för utrustningen
Förväntad felfrekvens (antal haverier per år)
Räntekostnad för förrådsvaror (inkl. förrådskostnad, skadade varor, bundet kapital, etc.) %
Inköpskostnad för reservdelen

Oskar Olofsson

Ladda ner: Reservdelskalkylator i Excelformat

Du kanske även är intresserad av: Beräkna Sigmanivå


Intresserad av Lean och WCM?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så får du

  • Alla nya artiklar i din e-post
  • Gratis första kapitel ur böckerna "Bästa kända arbetssätt" och "Lyckas med 5S"
  • Inbjudan till gratis webinarium och utbildningar
  • Tillgång till kalkylatorer och presentationer
Förnamn
E-post

Köp mina böcker!

Ny bok - Bästa kända ledarskap!

Intressant, viktigt och lättläst, lätt att begripa och förstå!

Boken kommer bli en handbok för mig i framtiden


Bästa Kända Arbetssätt

Bästa Kända Arbetssätt

Jag plöjde igenom boken på två dagar, hade sträckläst den om jag inte börjat så sent första kvällen.

Jag gillar den verkligen, det är ett enkelt språk och ett bra verktyg.


Lyckas med 5S

Lyckas med 5S

Boken tycker jag är toppen, har varit min mentor i lean arbete.

Vi har mycket nytta av din bok. Vi arbetar sedan länge med 5S i våra verkstäder och håller nu på att föra in detsamma i våra kontor


Succeeding With Lean Leadership

Succeeding With 5S

Succeeding With Standardized Work