Kritiska reservdelar, optimera reservdelshållningen

En riskbaserad beräkning av kritiska reservdelar, en del av TPM/TPU

Om en kritisk reservdel saknas när den behövs kan ni vara i stora svårigheter. Å andra sidan är det inte möjligt att förvara en hel extra fabrik i ert underhållsförråd.

Använd detta formulär för att bedöma om ni bör köpa reservdelen eller inte. Beräkningen bygger på statistiska metoder och används för att optimera vilka reservdelar ni bör eller inte.

För beräkningen behöver vi uppskatta stilleståndskostnaden, hur ofta reservdelen kan förväntas ansvändas och hur länge utrustningen kommer att finnas kvar, där reservdelen ska användas.

Reservdel
Stilleståndskostnaden per timme

Stilleståndstid om reservdelen finns hemma (timmar)

Stilleståndstid om reservdelen inte finns hemma (timmar)
Förväntad kvarvarande livstid för utrustningen
Förväntad felfrekvens (antal haverier per år)
Räntekostnad för förrådsvaror (inkl. förrådskostnad, skadade varor, bundet kapital, etc.) %
Inköpskostnad för reservdelen


Oskar Olofsson

Ladda ner: Reservdelskalkylator i Excelformat

Du kanske även är intresserad av: Beräkna Sigmanivå


Intresserad av Lean och WCM?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så får du

  • Alla nya artiklar i din e-post
  • Gratis första kapitel ur böckerna "Bästa kända arbetssBätt" och "Lyckas med 5S"
  • Rabatt på utbildningar och kurser
  • Tillgång till kalkylatorer och presentationer
Förnamn
E-post