Kritiska reservdelar, optimera reservdelshållningen

En riskbaserad beräkning av kritiska reservdelar, en del av TPM/TPU

Om en kritisk reservdel saknas när den behövs kan ni vara i stora svårigheter. Å andra sidan är det inte möjligt att förvara en hel extra fabrik i ert underhållsförråd.

Använd detta formulär för att bedöma om ni bör köpa reservdelen eller inte. Beräkningen bygger på statistiska metoder och används för att optimera vilka reservdelar ni bör eller inte.

För beräkningen behöver vi uppskatta stilleståndskostnaden, hur ofta reservdelen kan förväntas ansvändas och hur länge utrustningen kommer att finnas kvar, där reservdelen ska användas.

Reservdel
Stilleståndskostnaden per timme

Stilleståndstid om reservdelen finns hemma (timmar)

Stilleståndstid om reservdelen inte finns hemma (timmar)
Förväntad kvarvarande livstid för utrustningen
Förväntad felfrekvens (antal haverier per år)
Räntekostnad för förrådsvaror (inkl. förrådskostnad, skadade varor, bundet kapital, etc.) %
Inköpskostnad för reservdelen

Oskar Olofsson

Ladda ner: Reservdelskalkylator i Excelformat

Du kanske även är intresserad av: Beräkna Sigmanivå


Intresserad av Lean och WCM?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så får du

  • Alla nya artiklar i din e-post
  • Gratis första kapitel ur böckerna "Bästa kända arbetssätt" och "Lyckas med 5S"
  • Inbjudan till gratis webinarium och utbildningar
  • Tillgång till kalkylatorer och presentationer
Förnamn
E-post

WCM Consulting AB

Jordnära leanarbete som fungerar


framtidens produktion inbjudan

Se i efterhand

Kursnamn Datum
Bästa Kända Arbetssätt 14 nov 2023
Handledarutbildning 5S 15 nov 2023
SMED ställtidsreduktion 23-24 nov 2023
Lean inom underhåll 5 dec 2023
Förbättringsledaren - faktabaserade metoder 6 dec 2023
Lean ledarskap, visualisering och daglig styrning 7 dec 2023
NY - Strategisk produktionsutveckling 18 - 19 jan 2024

Införande av Lean och WCM

Lean Ledarskap

Lean Ledarskap

5S införande

5S införande

Ställtidsreduktion SMED

Ställtidsreduktion SMED

Standardiserat arbetssätt

Standardiserat arbetssätt

Effektivt underhåll

Effektivt underhåll

Förbättringsarbete

Förbättringsarbete


Bästa Kända Arbetssätt

Bästa Kända Arbetssätt

Lyckas med 5S

Lyckas med 5S