Vad jag har lärt på flyget och bussen om ledarskap

Nyhetsbrev 2012-09-18Jag bor i Vaxholm och brukar ofta åka buss till mitt kontor i Stockholm. Bussen är utrustad med säkerhetsbälten och skyltar säger attbältena måste användas.

Ändå är det nästan ingen som gör det. Barn, ungdomar vuxna och äldre. Alla sitter vi obältade och håller i oss lite extra i kurvorna när vi hoppas att allt ska gå bra.

I ett flygplan finns det också säkerhetsbälten, men här har vi ett helt annat beteende. Varje gång jag har flugit har alla använt säkerhetsbältena vid såväl start som landning. Detta avsett om man är flygrädd eller en van resenär, del i ett lätt berusat gäng på väg till charterorten eller välklädd affärsresenär. Alla sitter vi snällt bältade.

Vad beror denna skillnad i vårt beteende på? Är bussen mycket säkrare än flyget? Förmodligen inte. Bussen kör på motorvägen som är hårt trafikerad på morgonen. Flera gånger har jag varit med om att bussen fått tvärnita så häftigt att personer har ramlat från sina säten i bussen.

Beror det på skillnader i lagstiftning? Nej, enligt lag ska alla ha säkerhetsbälte även i bussen.

Vad är egentligen orsaken till den stora skillnaden?

Jag tror att skillnaden är flygvärdinnorna/flygvärdarna. På flyget finns det någon som verkligen bryr sig om ifall viföljer de instruktioner som finns. Flygvärdinnan kontrollerar varje passagerare varje gång säkerhetsbältena ska användas. De instruerar och hjälper alla som behöver det. Skulle det finnas något bälte som inte fungerar hanterar flygvärdinnan situationen, antingen själv eller genom att ta hjälp av stödfunktioner (ex en mekaniker).

Utan att vara formella chefer ser flygvärdinnorna på detta sätt till att alla följer instruktionerna. Om någon inte skulle följa deras uppmaningar har de visserligen befogenhet och skyldighet att gå vidare uppåt i organisationen (till flygkaptenen) men det är sällan det krävs.

I bussen är det ingen som säger till oss. Istället tittar vi på varandra. Är det ingen annan som har bälte känns det konstigt att själv sätta på det. Många resenärer är nog lite oroliga för att bussen ska vara med om en olycka, men oviljan att bryta med den förhärskande kulturen i bussen är starkare.

Jag tycker att denna jämförelse är en bra illustration till hur första linjens chefer/ teamledare/ lagledare bör fungera i en lean-organisation.

Jag tycker att ledaren liksom flygvärdinnan på ett vänligt sätt ska instruera hur arbetet ska utföras och vilka instruktioner som finns. Ledaren kontrollerar sedan att alla förstår och följer instruktionerna. Skulle instruktionerna av någon anledning inte gå att följa initierar ledaren en problemlösning eller ett förbättringsarbete. Om någon har ett problem stöttar ledaren och hjälper till.

På flyget har bolaget utbildat sina flygvärdar/ flygvärdinnor till detta beteende, det är en del av deras uppdrag.

Frågan är – vad är våra ledares uppdrag och hur har vi utbildat dem att agera? Vill vi att det ska fungera som på bussen eller som det gör på flyget?

Oskar Olofsson

Läs mer om Lean ledarskap: Varför Lean misslyckas


Intresserad av Lean och WCM?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så får du

  • Alla nya artiklar i din e-post
  • Gratis första kapitel ur böckerna "Bästa kända arbetssBätt" och "Lyckas med 5S"
  • Rabatt på utbildningar och kurser
  • Tillgång till kalkylatorer och presentationer
Förnamn
E-post