Varför Lean misslyckas, och vad ni kan göra åt det

Enligt flera studier misslyckas uppemot 80% av alla företag med att nå önskade resultat i sin lean-satsningar. I denna artikel analyserar jag tre vanliga problem som jag själv har sett, och ger tips om vad jag tycker ni bör göra för att minimera risken.

Problem nummer ett: Lean ses som något bra i sig själv

Lean börjar kanske bli lite för trendigt för sitt eget bästa. Vad det egentligen innebär börjar bli ganska otydligt. Faktum är att vissa börjar använda ordet Lean som en synonym till ”bra” och inte som något med ett verkligt innehåll.

Att sträva efter att bli bra räcker tyvärr inte eftersom det betyder olika saker för olika personer. Om ni inte kan formulera vart ni är på väg kommer ni knappast att lyckas. Samma sak om ni inte kan presentera en utvecklingsplan som är trovärdig och genomtänkt.

Vad ni bör göra istället

1. Formulera ett långsiktigt och visionärt mål som betyder något för alla. Vad är det som just ni ska vara i världsklass inom?

2. Gör en grundlig nulägesanalys för att få en förståelse var ni är nu. Ta hänsyn till såväl hårda som mjukare faktorer.

3. Utarbeta en strategi som på ett trovärdigt sätt visar hur ni ska ta er närmare det långsiktiga målet. Strategin bör ha en tidshorisont på 3-5 år och bör vara konkret. Alla ska förstå vad som ska göras, när och hur mycket resurser som kommer att krävas

4. Sannolikt kommer strategin att innehålla metoder och synsätt från Lean, men kanske kommer det att visa sig att andra metoder kommer att vara minst lika viktiga, exempelvis Six Sigma, TPM, automation eller investeringar

Problem nummer två: Chefer driver inte

Ett vanligt fel är att utvecklingsarbetet drivs av några specialister. De kan vara en intern lean-organisation eller några eldsjälar. Många gånger nås snabba framgångar, men kulturen förändras inte. Lean ses som ett projekt eller som något som sker parallellt med det vanliga arbetet. När specialisten byter fokus återgår allt till det normala.

Vad ni bör göra istället

1. Klargör för högre chefer i organisationen att deras roll är att driva förändringsarbetet och att coacha sina medarbetare i det nya arbetssättet.

2. Satsa på utbildning och diskussionstillfällen för chefer i Lean och förändringsledning.

3. Fundera på om era chefer har möjlighet att klara sin nya roll. Hur ser deras arbetsdag ut, finns det över huvud taget tid att vara en coachande ledare?

4. Klargör för era teamledare (eller motsvarande) att deras ansvar är att alla arbetar standardiserat och följa upp avvikelser för förbättring. Utbilda dem i deras nya roll

5. Ha en plan för hur kulturen ska förändras. Använd alla verktyg ni har för att ändra kulturen inklusive rekryteringar, lönestrategier, utvecklingssamtal etc.

Problem nummer tre: Företagsledningen säger ”fel” saker

Alltför ofta händer det att luften går ur lean-arbetet efter att en hög chef gör en illa genomtänkt kommentar som visar att han eller hon inte förstått lean på djupet.

Problemet blir störst när det finns personer längre ner i organisationen som har ”sett ljuset”. De kanske har egna erfarenheter från andra företag som kommit längre eller de kanske har gått långa utbildningar där de lärt sig nyckelord som långsiktighet, helhetssyn och lärande.

Vad ni bör göra istället

1. Se till att ledningen är välutbildad inom Lean. Man behöver förstå så mycket att man börjar ifrågasätta sitt eget sätt att agera.

2. Varning för en alltför stark styrning på nyckeltal per avdelning som inte gynnar samarbete och helhetssyn. Ett klassiskt exempel är om produktionschefen och inköpschefen inte har gemensamma mål

3. Gå före med gott exempel. Arbeta med lean-metoder på era ledningsprocesser. Använd visuella tavlor som placeras där de syns. Synliggör avvikelser och hur ni som ledning hanterar dem

/Oskar Olofsson


Intresserad av Lean och WCM?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så får du

  • Alla nya artiklar i din e-post
  • Gratis första kapitel ur böckerna "Bästa kända arbetssätt" och "Lyckas med 5S"
  • Inbjudan till gratis webinarium och utbildningar
  • Tillgång till kalkylatorer och presentationer
Förnamn
E-post

WCM Consulting AB

Jordnära leanarbete som fungerar


framtidens produktion inbjudan

Se i efterhand

Kursnamn Datum
Bästa Kända Arbetssätt 14 nov 2023
Handledarutbildning 5S 15 nov 2023
SMED ställtidsreduktion 23-24 nov 2023
Lean inom underhåll 5 dec 2023
Förbättringsledaren - faktabaserade metoder 6 dec 2023
Lean ledarskap, visualisering och daglig styrning 7 dec 2023
NY - Strategisk produktionsutveckling 18 - 19 jan 2024

Införande av Lean och WCM

Lean Ledarskap

Lean Ledarskap

5S införande

5S införande

Ställtidsreduktion SMED

Ställtidsreduktion SMED

Standardiserat arbetssätt

Standardiserat arbetssätt

Effektivt underhåll

Effektivt underhåll

Förbättringsarbete

Förbättringsarbete


Bästa Kända Arbetssätt

Bästa Kända Arbetssätt

Lyckas med 5S

Lyckas med 5S