Vilket TAK / OEE system passar ert behov?

TAK/OEE är ett kraftfullt verktyg som hjälper till att förbättra produktiviteten inom industrin. Det finns en stor mängd system för att beräkna värdet. Jag har därför försökt klassa in de olika systemen i olika nivåer baserat på deras komplexitet.

Nivå 1. Off-line system baserat på historiska data med låg detaljeringsgrad.  Ett sådant system skapas i Excel, eller med detta formulär. Syftet är att få en uppfattning om nuläget för att kunna uppskatta vilken potential för förbättring som finns. Typisk kommentar efter att ha analyserat produktionen med ett nivå-1 system är:

- Oj, vi får bara ut 50% av utrustningens teoretiskt möjliga kapacitet!

Nivå 2. Off-line system baserat på information som matas in av operatörerna. Här används relativt enkla system med inmatningsfält, en databas och en rapporthanteringsfunktion. Syftet med ett sådant system är att skapa information om de stora förlusterna. En typisk kommentar efter att ha börjat arbeta med ett nivå 2 system är:

- Titta, underhållsrelaterade fel står bara för 7% av stilleståndstiden medan omställningar står för 24% och materialbrist 31%!

Nivå 3. On-line system kopplat till en specifik utrustning. Med ett on-line kopplat till utrustningens PLC-system finns möjlighet att få exakt information om stilleståndstider vilket ökar trovärdighet i producerat data. Även med ett nivå 3 system kommer operatören ändå att behöva koda orsaken till stopp eftersom utrustningen normalt sätt inte vet om den står still på grund av en fikapaus eller på grund av orderbrist. Med ett nivå 3 system kan man göra analyser av typen:

- Maskinen stannade 478 gånger förra veckan. Antalet stopp i mataren var 14. Vad kan vi göra för att förbättra läget?

Nivå 4. Produktionsuppföljningssystem för en hel anläggning. För att lyckas med detta krävs ett överordnad datahantering av typen MES (Manufacturing Execution System) ofta påbyggt med en Business Intelligens lösning för att skapa rapporter. Med en Nivå 4 lösning går det att i real-tid få en överblick över hela anläggningen. Med en nivå 4 lösning kommer man att börja ställa frågor av typen

- Linje 8 har gått med OEE på bara 50% senaste timmen, finns det risk för att vi missar några leveranser?

Att börja arbeta med TAK/OEE innebär ett lärande för hela organisationen och måste för att bli effektivt hänga ihop med en strategi för hur den nya informationen ska användas. Vilken nivå på system som ni ska välja beror därför framförallt på mognadsgrad och ambitionsnivå för ständiga förbättringar i organisationen.

Konsulttjänster

Jag erbjuder leverantörsoberoende behovsanalyser och utbildningar för TAK / OEE. Kontakta mig för info

Oskar Olofsson


Svenska leverantörer av TAK/OEE system

Här är en sammanställning av företag som säljer system för OEE-mätning (i alfabetisk ordning).

Adductor

Axxos

Clamator Systems AB

Copadata

Edge Technology AB

Exoro System AB

Goodsolutions

Idhammarsystems

Industriprojektbyrån

Interlogic

m2msolutions

Manifact AB

Microbus AB

Novotek

Prevas AB

Rockwell Automation

SDA Control Systems AB

Taktitus

TR Electronic Sweden AB

Travensa

Kontakta mig om du vill komplettera listan över leverantörer eller om du vill lägga till en presentation eller länk till din lösning

 

Ladda ner: TAK-kalkylator i Excelformat

Lär mer: TAK/OEE eller papper och penna?


Intresserad av Lean och WCM?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så får du

  • Alla nya artiklar i din e-post
  • Gratis första kapitel ur böckerna "Bästa kända arbetssätt" och "Lyckas med 5S"
  • Inbjudan till gratis webinarium och utbildningar
  • Tillgång till kalkylatorer och presentationer
Förnamn
E-post

WCM Consulting AB

Jordnära leanarbete som fungerar


framtidens produktion inbjudan

Se i efterhand

Kursnamn Datum
Bästa Kända Arbetssätt 14 nov 2023
Handledarutbildning 5S 15 nov 2023
SMED ställtidsreduktion 23-24 nov 2023
Lean inom underhåll 5 dec 2023
Förbättringsledaren - faktabaserade metoder 6 dec 2023
Lean ledarskap, visualisering och daglig styrning 7 dec 2023
NY - Strategisk produktionsutveckling 18 - 19 jan 2024

Införande av Lean och WCM

Lean Ledarskap

Lean Ledarskap

5S införande

5S införande

Ställtidsreduktion SMED

Ställtidsreduktion SMED

Standardiserat arbetssätt

Standardiserat arbetssätt

Effektivt underhåll

Effektivt underhåll

Förbättringsarbete

Förbättringsarbete


Bästa Kända Arbetssätt

Bästa Kända Arbetssätt

Lyckas med 5S

Lyckas med 5S