5S - Fem steg mot en bättre arbetsplats

Metodiken syftar till ordning och reda satt i system. Detta innebär

  • att vi har en tydlig överenskommelse om hur det ska vara - hur rent är rent?
  • att vi vet vem som gör vad, och när, genom ett visuellt system
  • att vi har tydliga rutiner för hur vi följer upp och vidareutvecklar systemet

Se gärna denna introduktion till 5S (från vår webbutbildning)5S införs i fem väl avgränsade steg som alla följer på varandra. Läs mer om införandet här

Framgångsfaktorer i arbetet

För att förändringen ska bli bestående är det viktigt att ledningen förstår helheten och sin roll i förändringen. Det behövs också en genomtänkt projektplanering med avdelade resurser, utbildning av all berörd personal och coachring under genomförandet till förändringsledare och chefer. Vi vill gärna hjälpa er att lyckas.

WCM Consulting AB erbjuder stöd i med 5S-arbetet genom att hålla i utbildningar och coacha chefer och 5S-ansvariga. Ansvarig är Oskar Olofsson, författare till boken Lyckas med 5S

Vi stöttar ert förändringsarbete genom att utbilda er personal och coacha er igen de fem stegen. Detta kan ske online, på våra öppna utbildningar eller på plats hos er. Vi kan ge stöd med övergripande och detaljerad planering, ledningsseminarium, utbildningar, och uppföljningar.

Hur kommer vi igång?

Bästa sätt är att kontakta oss via kontaktformuläret så diskuterar vi en lösning för er.

För självstudier rekommenderas boken Lyckas med 5S eller någon av våra kurser i ämnet.

Referenser