Utbildning för att komma igång med 5S

För att lyckas med 5S är det viktigt att få med sig all personal i arbetet. Blir införandet toppstyrt kommer det bli tungrott och den förändrade kultur som vi är ute efter kommer aldrig på plats. 

En företagsintern utbildning bör därför innefatta all personal som berörs av förändringen. Bäst resultat får man om kan gå från ord till handling och direkt tillämpa det man lärt sig på sin egen arbetsplats. 

WCMs utbildning är lätt att förstå och innehåller en stor mängd exempel och bilder från olika verksamheter. Beroende på era behov kan vi anpassa innehållet, exempelvis för att fokusera mer på 5S – införande i olika miljöer såsom produktion, lager, underhåll eller kontor. 

GENOMFÖRANDE

Utbildning genomförs normalt under en dag. Antalet deltagare upp till ca 15 per tillfälle. 

KURSINNEHÅLL

  • Varför 5S  
  • Utbildning i alla fem steg i 5S  
  • Vanliga fallgropar  
  • Vad krävs för att lyckas?  
  • Diskussioner och gruppövningar 

Därefter ägnas resten av dagen till att praktiskt arbeta med första steget i 5S – inventering. 

Vi delar upp oss i grupper och bestämmer gemensamt vad som ska avlägsnas, åtgärdas eller förbättras. 

Detta blir därefter en handlingsplan för steg 1 i 5S. 

Kontakta oss för mer information och en offert

Utbildningen bygger på boken Lyckas med 5S.

Referenser

Oskar Olofsson

Tyvärr har jag för närvarande inte möjlighet att ta nya konsultuppdrag!

Oskar Olofsson har under mer än 20 års tid hjälpt välkända företag att skapa en effektiv produktion.

Med hjälp av nyskapande leanmetoder och ett engagerande förändringsarbete förbättras lönsamheten samtidigt som motivation och attityder förändras till det bättre.

Oskar har skrivit två populära böcker i ämnet och anlitas ofta som föreläsare.

Referenser

Läs mer om Oskars bakgrund här

E-post: oskar@wcm.nu

Mobiltelefon: 0732-611607