Webinarium inom lean och ledarskap

Webinarium Material
Lärande förbättringsarbete
"Brandsläckning" och aktivitetslistor löser sällan problem i grunden"
Ett webinarium om hur vi kan tänka mer vetenskapligt i hela organisationen
Pdf
Smart utvecklingsplan
"För att nå utmanande mål behöver vi förbättra i rätt ordning och skapa lärande i varje steg"
Ett webinarium om hur vi prioriterar och styr förbättringar i teknik och arbetssätt
Pdf
Framtidens produktion
"Effektiv produktion handlar såväl om leanmetoder som ledarskap och digitalisering"
Ett webinarium om hur vi kan skapa en långsiktig utvecklingsplan för produktionen
Pdf
Bästa Kända Ledarskap
"Vi måste börja se ledarskap som ett antal beteenden som vi kan lära oss - inte som en medfödd gåva".
Ett webinarium om hur Lean ledarskap kan införas i er organisation
Pdf
Ge förbättringsgrupperna superkrafter
Lär dig använda ishikawas sju svärd
Pdf
Effektiv upplärning i en lean organisation
Hur lär vi ett nytt arbetsmoment bäst?
Pdf
Lean Ledarskap
Hur gör vi det enklare att bli en bra ledare?
Pdf
Introduktion till Lean och WCM Pdf
Halverade ledtider Pdf
Bättre kvalitet utan kontroller eller pappersarbete Pdf
Därför fungerar (troligen) inte ert förbättringsarbete Pdf
Detta behöver svensk industri förbättra Pdf
5S, förbättringsarbete, kvalitet och dagliga mål med WCM appen Pdf
Förändringsledning Pdf
Leanmetoder inom underhåll Pdf
Ställtidsreduktion med SMED och Toyota Kata Pdf
Lyckas med 5S Pdf
Felfri och säker produktion Pdf

Intresserad av Lean och WCM?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så får du

  • Alla nya artiklar i din e-post
  • Gratis första kapitel ur böckerna "Bästa kända arbetssätt" och "Lyckas med 5S"
  • Inbjudan till gratis webinarium och utbildningar
  • Tillgång till kalkylatorer och presentationer
Förnamn
E-post

WCM Consulting AB

Jordnära leanarbete som fungerar


framtidens produktion inbjudan

Se i efterhand

Kursnamn Datum
Bästa Kända Arbetssätt 14 nov 2023
Handledarutbildning 5S 15 nov 2023
SMED ställtidsreduktion 23-24 nov 2023
Lean inom underhåll 5 dec 2023
Förbättringsledaren - faktabaserade metoder 6 dec 2023
Lean ledarskap, visualisering och daglig styrning 7 dec 2023
NY - Strategisk produktionsutveckling 18 - 19 jan 2024

Införande av Lean och WCM

Lean Ledarskap

Lean Ledarskap

5S införande

5S införande

Ställtidsreduktion SMED

Ställtidsreduktion SMED

Standardiserat arbetssätt

Standardiserat arbetssätt

Effektivt underhåll

Effektivt underhåll

Förbättringsarbete

Förbättringsarbete


Bästa Kända Arbetssätt

Bästa Kända Arbetssätt

Lyckas med 5S

Lyckas med 5S