Leda och stötta 5S - webbaserad utbildning

 

Fyll i formuläret nedan för att testa utbildningenDet här är utbildningen för dig ska leda och planera ett 5S-införande. Utbildningen bygger vidare på introduktionsutbildningen med fokuserar på det man som behövs för att lyckas i 5S – arbetet. Vi kommer att lära oss vilka roller som behövs i genomförandet, hur arbetet övergripande planeras och hur var och en av stegen kan genomföras på bästa sätt.

Målet med utbildningen är att ge kunskap så att ni kan planera införandet, bedöma resursåtgång, identifiera viktiga förberedelsesteg, leda workshops för genomförande av de fem stegen, skapa 5S – tavlor och coacha nyckelpersoner i deras roller. Utbildningen baseras på video och online presentationer. Du kommer även att få tillgång till de mallar och verktyg som presenteras.

Utbildningen består av 4 lektioner med där Oskar Olofsson med hjälp av videoteknik går igenom de fem stegen i 5S. Efter varje lektion ställs ett antal instuderingsfrågor. Genomförande av utbildningen kommer att ta cirka 2-3 timmar och kan göras vid en dator, surfplatta eller smartphone. Efter genomförd utbildning med godkända svar på frågorna kommer ett diplom att kunna skrivas ut.

Utbildningen bygger på boken "Lyckas med 5S" vilken kan beställas i samband med utbildningen

Förkunskaper

Detta är en fördjupningsutbildning. Utbildningen 5S introduktion bör ha genomförts innan denna utbildning

Kursinnehåll

  • Roller och ansvar - vilken organisation och resurser krävs för införandet?
  • Övergripande planering - Hur lägger vi bäst upp införandet, vad krävs innan vi kan starta?
  • Detaljerad planering av de fem stegen - Allt som behövs för att planera och genomföra vart och ett av de fem stegen inklusive mallar att använda.
  • Ledarskap - Hur förändras ledarrollen och hur skapar vi långsiktigt uthålliga resultat?

Individuell coachning

Vi rekommenderar att ni kompletterar den webbaserade utbildningen med direkt coachning av kursledaren. Detta genomförs på telefon eller Skype under 2 x 1 timme. Coachingpaketet innefattar även obegränsad support via mejl.

Testa gratis

Fyll i ditt namn och e-post för att prova WCMs onlinekurser

Förnamn *
Efternamn *
Email *

Du är kanske också intresserad av

5S introduktionsutbildning (webbaserad)

Handledarutbildning i 5S (klassrumsbaserad)

Konsultstöd och coachning i 5S