Avancerad leanutbildning för chefer och förbättringsledare

Nydiplomerade "Lean Partners" vid Kemira Kemi

Syfte och mål

Utbildningen ger en god förståelse för Lean och anpassas till er branch och förutsättningar. Målgruppen är chefer, förändringsledare och andra nyckelpersoner i organisationen som behöver en fördjupad kunskap för att kunna coacha sina medarbetare.

Deltagarna praktiserar kunskapen från utbildningen dels direkt genom gruppövningar i den egna verksamheten och genom att genomföra ett verkligt förbättringsarbete under utbildningens gång.

Utbildningarna genomförs under sju dagar i era lokaler förutom ett studiebesök som genomförs vid ett värdföretag.

Förbättringsarbete

Deltagarna genomför ett förbättringsarbete som en del av utbildningen. Exempel kan vara att standardisera ett viktigt arbetsmoment, öka driftsäkerheten för en utrustning eller förkorta ledtiden för en administrativ process.

Förbättringsarbetet dokumenteras enligt A3-metoden

Arbetet genomförs i grupper med två personer per grupp. Deltagarna bör räkna med att avsätta en dag per vecka per person för genomförande av projektet.

Diplomering

Diplomering av utbildningen sker efter att gruppmedlemmarna genomfört och redovisat sitt förbättringsarbete och därmed bevisat att de tagit till sig lärdomarna.

Exempel på kursupplägg (anpassas efter bransch och era förutsättningar)

Block 1 - Tema Förbättringsmetodik enligt Kaizen

 • Introduktion. Vad är Lean?
 • Förbättringar enligt Kaizen (formulera problemet, förstå nuläget, grundorsaksanalys, utveckla och testa åtgärder, bekräfta resultat lär och standardisera)
 • Metoder och hjälpmedel: A3-metoden, felträd, 5 varför, värdeflödesanalys
 • Övning i valda metoder

Block 2 - Tema processuppföljning och visualisering

 • Metoder för att förstå och minimera processvariation (kontrolldiagram, analysmetoder)
 • Simulering stabila processer, ex ”skjuta katapult”
 • OEE – mätning i processindustri
 • Övning i att beräkna OEE
 • Projektarbete – Steg 1- formulera problemet och beräkna business case.

Hemarbete – Projektarbete Steg 2: Studera processen, samla data och definiera nuläget
Block 3 - Tema Driftsäkerhet

 • 5S – ordning och renlighet
 • Förebyggande underhåll och operatörstillsyn
 • Övning kartlägg totalt tillsyns- och underhållsbehov för en utrustning ”vad krävs för en driftsäker produktion?”
 • Projektarbete - Genomgång av hemarbete

Block 4 - Tema Systematiskt förbättringsarbete

 • Standardiserat arbetssätt (vad ska standardiseras, hur utveckla bästa kända arbetssätt, införande)
 • Hur koppla standardiserat arbetssätt till förbättringsarbetet
 • Simulering Standardiserat arbetssätt och förbättringar
 • Projektarbete: Steg 3. Definiera önskat läge, Utveckla en plan för att gå från nuläge till önskat läge, Hur vet vi att en förändring är en förbättring?

Hemarbete – Projektarbete Steg 4. Genomför planerade förändringar

Block 5 - Tema ledarskap

 • Studiebesök
 • Lean ledarskap (främst teamledarrollen, arbetsledarrollen, koordinatorrollen)
 • Visualisering och nedbrytning av mål
 • Projektarbete Steg 5. Uppföljning av projektet hittills, vad har vi gjort? Vad är effekterna?

Hemarbete – Projektarbete fortsätt genomförande av förändringar, följ upp och standardisera

Diplomering

 

Kontakta oss för mer information

Referenser