Driftsäkerhet genom samarbete

Syftet med TPM är att skapa en störningsfri produktion genom att involvera hela produktionsorganisationen i driftsäkerhetsarbetet. De viktigaste verktygen i TPM är OEE -mätning, 5S, Kaizen och operatörsunderhåll. Denna artikel fokuserar på det sistnämna som kanske är mest karaktäristiska verktyget i TPM.

Är det lönsamt?

Att överföra underhållsuppgifter till operatörer kan vara ett sätt minska personalkostnaderna för underhåll. Det är dock inte här man kommer att se den stora förbättringen, åtminstone inte på kort sikt. Istället ligger fokus på att förbättra driftsäkerheten och om man ska göra en ekonomisk kalkyl för genomförandet är det istället följande kostnader som kan förväntas minska:

 • minskade kostnader för haverier
 • minskad övertid hos produktions- och underhållspersonal
 • minskad kostnad för leveransproblem
 • investeringar kan senareläggas.

Ökad driftsäkerhet

Operatörsunderhåll förbättrar driftsäkerheten främst genom:

 • Förbättrat förebyggande underhåll
  Genom att tvärfunktionellt komma överens om vilket förebyggande underhåll som behöver utföras på en utrustning kommer betydligt fler punkter upp i underhållsplanen. När operatörerna involveras i utförandet av uppgifterna ges större möjlighet till daglig tillsyn och veckounderhåll. Detta bidrar starkt till en ökad driftsäkerhet
 • Tidigare felupptäckt
  Ökad kunskap om utrustningen hos operatörerna ger möjlighet att tidigare upptäcka och åtgärda fel. Många gånger börjar stora haverier som mindre fel som tillåts växa.
 • Ökad kunskap ger mer engagemang
  Operatörerna får ökad kunskap om sin utrustning och kan därmed bidra på ett mer konstruktivt sätt i förbättringsarbetet. Underhållspersonalen får mer tid till utveckla sin specialistkompetens och kan därför ta till sig ett mer högteknologiskt underhåll.
 • Frigör tid till förbättrande underhåll
  Det underhållsjobb som kan överföras motsvarar ofta cirka 20 procent av arbetsdagen för underhållspersonalen i en icke-TPM organisation. Med denna frigjorda tid kan underhåll fokusera på det som skapar verkligt värde för företaget, det som kan sammanfattas som ett förbättrande underhåll

Införande av operatörsunderhåll

Genomföra en underhållsinventering (ett TPM-event)

En underhållsinventering är det mest effektiva sättet att fastställa alla aktiviteter som behövs för en störningsfri drift. Detta är tvärfunktionellt lagarbete som utförs av tekniker, operatörer, ingenjörer och chefer. Tanken är att gå ner till fabriksgolvet med all den kunskap vi har om maskinen, diskutera det tillsammans, och sedan anteckna allt som behövs utföras på en specifik utrustning för att säkerställa den körs problemfritt. Detta inkluderar rengöring, inspektioner, förebyggande underhåll, kontroller, etc.

Med den här listan i hand är det dags att avgöra vad som är lämpligt eller inte för operatörerna.

Avgöra om en uppgift är lämplig

Nyckeln till ett framgångsrikt införande är att operatörerna skall delta i underhållsarbetet, men att arbetet inte bör ha en negativ effekt på deras normala arbetsuppgifter. Därför ska man ställa sig följande frågor för varje uppgift som diskuteras:

 • Är det möjligt att lära sig uppgiften på ca 30 minuter?
 • Kan vi underlätta på något sätt så att uppgiften kan utföras under en normal produktionsdag, utan att hindra produktionen?
 • Kan vi ordna så att nödvändiga verktyg finns tillgängliga för operatören?
 • Är det en uppgift utan säkerhetsrisker?

Om vi kan svara ja på alla frågorna kan operatörsunderhåll vara rätt val för uppgiften. De uppgifter som inte anses lämpliga för operatörerna överförs istället till underhållssystemet och kommer att utföras av underhållsavdelningen eller av specialister.

Genomföra utbildning

Nästa steg, vilket är mycket viktigt, är utbildning av operatörerna i de olika moment som de ska utföra. Operatörerna bör individuellt fastställa sina behov av utbildning. Utbildningen utförs normalt av underhållsavdelningen i ett TPM-organisation i så kallade one-point lesson. Detta innebär bland annat att utbildningen ska utföras praktiskt på plats vid utrustningen och att operatörerna har en bra möjlighet att träna på nyvunna kunskaper.

Införa ett system för schemaläggning och uppföljning

Det är viktigt att ha ett bra system för schemaläggning och uppföljning av TPM-uppgifter. Det är inte självklart att använda underhållssystemet för detta eftersom det innebär att alla operatörer måste använda det dagligen och det är inte standard på de flesta arbetsplatser. Checklistor eller kortsystem är vanliga sätt att genomföra schemaläggningen för operatörsunderhåll. Om du redan har ett fungerande system för 5S schemaläggning, är det bästa sättet är att integrera systemen.

Oskar Olofsson


Intresserad av Lean och WCM?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så får du

 • Alla nya artiklar i din e-post
 • Gratis första kapitel ur böckerna "Bästa kända arbetssätt" och "Lyckas med 5S"
 • Inbjudan till gratis webinarium och utbildningar
 • Tillgång till kalkylatorer och presentationer
Förnamn
E-post

Oskar Olofsson

Köp mina böcker!

Ny bok - Bästa kända ledarskap!

Intressant, viktigt och lättläst, lätt att begripa och förstå!

Boken kommer bli en handbok för mig i framtiden


Bästa Kända Arbetssätt

Bästa Kända Arbetssätt

Jag plöjde igenom boken på två dagar, hade sträckläst den om jag inte börjat så sent första kvällen.

Jag gillar den verkligen, det är ett enkelt språk och ett bra verktyg.


Lyckas med 5S

Lyckas med 5S

Boken tycker jag är toppen, har varit min mentor i lean arbete.

Vi har mycket nytta av din bok. Vi arbetar sedan länge med 5S i våra verkstäder och håller nu på att föra in detsamma i våra kontor


Succeeding With Lean Leadership

Succeeding With 5S

Succeeding With Standardized Work