Företagsintern SMED-utbildning

Syftet med utbildningen är att 

  1. ge personalen nödvändig kunskap om SMED-metodiken för effektiva och korrekta omställningar så att de självständigt kan leda liknande arbeten i framtiden. 
  2. att för en vald omställning utrustning genomföra ett SMED-projekt med stöd från kursledaren. 

GENOMFÖRANDE 

Inför utbildningen videofilmar ni en vald omställning. Instruktioner för videofilmningen skickas ut separat. 

Antal deltagare vid kursen är cirka 5-12 st. Deltagare på utbildningen kan exempelvis vara operatörer vid vald utrustning, teamledare och chefer, produktionstekniker och underhållspersonal. Även andra stödfunktioner som planerare kan deltaga. 

Utbildningen genomförs under två dagar som en kombination av föreläsningar, övningar och workshopar. 

Efter utbildningen genomför ni handlingsplanerna självständigt. Stöd i genomförandet erbjudes som option. 

KURSINNEHÅLL

  • Utbildning i SMED – metodiken. För ökad förståelse används en simuleringsrigg för att direkt praktisera kursinnehållet (se bild nedan) 
  • Analys av en omställning vid er verksamhet baserat på videofilmen. Uppdelning av momenten i externt, internt och slöseri 
  • Störningsidentifiering. Brainstorm för att lista allt som skapar problem och hindrar oss från att lyckas. Prioritering. Grundorsakanalys. Handlingsplan. 
  • Standardiserat arbetssätt och checklistor. Det nya arbetssättet bör dokumenteras formen Vad, Hur och Varför? (Se exempel nedan) 
  • Planering av arbetet, uppföljningar och ledarskap 

DOKUMENTATION

Ni får presentationen i form av en pdf-fil liksom allt material som skapas under utbildningar (arbetsinstruktioner, handlingsplaner och förberedelser)

Oskar Olofsson

Tyvärr har jag för närvarande inte möjlighet att ta nya konsultuppdrag!

Oskar Olofsson har under mer än 20 års tid hjälpt välkända företag att skapa en effektiv produktion.

Med hjälp av nyskapande leanmetoder och ett engagerande förändringsarbete förbättras lönsamheten samtidigt som motivation och attityder förändras till det bättre.

Oskar har skrivit två populära böcker i ämnet och anlitas ofta som föreläsare.

Referenser

Läs mer om Oskars bakgrund här

E-post: oskar@wcm.nu

Mobiltelefon: 0732-611607