Finjustera era processer med Six Sigma metodik

Six Sigma är ett koncept som syftar till att göra företagets processer robustare så att variationen i kvalitet och prestanda minskar.

Ordet står för en statistisk term för felfrekvens. En process som körs på sex sigma-nivå har inte mer fel än 3,4 per en miljon möjligheter. Vid den nivån är processen så stabil att kvalitetskontroll oftast inte behövs utan leverans kan gå direkt till kund.

Vad är nytt i detta?

Inte så mycket egentligen. När Motorola myntade begreppet sammanförde man redan kända statistiska metoder under en ny hatt. Begreppet spreds sedan och kopierades över världen.

Metoderna som användes hade varit etablerade sedan länge under namn som TQM och Kaizen. Det som gjorde Motorolas satsning så framgångsrik var att företaget hade en tydlig idé om hur arbetssättet skulle införas och en stark förankring i högsta ledningen.

Konceptet fick mycket stor inverkan på Motorolas produktkvalitet och minskade kraftigt deras kvalitetsbristkostnader på 80- och 90-talet.

Vad består Six Sigma av?

Man kan säga att konceptet har tre egentliga beståndsdelar:

Den första delen är utbildning i statistiska metoder. Denna utbildning i kombination med modern programvara som Minitab har gjort statistiken tillgänglig för många fler än tidigare. När denna insikt kombineras med processkunskap och erfarenhet kan problem och "surdegar" identifieras och åtgärdas permanent

Den andra delen är projektmetodiken enligt DMAIC. Ett projekt genomförs enligt ett fastslaget arbetssätt som skapar ordning i projekten och gör resultaten lätta att kommunicera. Metodiken kallas DMAIC vilket står för projektfaserna: Define, Measure, Analyze, Improve och Control

Den tredje delen är metoden för införande av konceptet. Du kanske har hört talas om Green Belts, Black Belt, Master Black Belts och Champions? Till skillnad från Lean Manufacturing har Six Sigma en fastslagen hierarki med tydliga roller i organisationen. Detta gör att Six Sigma är mer toppstyrt och beroende av specialister än Lean, fördelen kan vara att konceptet kan uppfattas som mer spännande och kanske även mer statusfyllt för de medverkande.

Passar detta oss?

Många svenska företag har lite halvengagerat provat på metodiken i samband med att en eller flera i personalen gått Black Belt utbildningar. Det finns dock ett motstånd bland svenska företagsledningar att ta till sig konceptet i sin helhet eftersom många uppfattar Six Sigma som alltför "amerikanskt" med dess toppstyrda synsätt och specialuttryck.

Konsekvensen blir att kursdeltagarna gör ett lyckat Black Belt projekt men att de därefter kan bli otåliga när deras kompetens inte används i företagen.

De svenska företag som infört konceptet strikt enligt skolboken är därför framförallt de amerikanskt ägda som GE och Volvo Personvagnar (när de ägdes av Ford)

Kombination med Lean

En kombination av Lean och Six Sigma brukar kallas Lean Six Sigma. Här sammanförs de bästa delarna av de två koncepten.

Exempelvis använder man sig ofta av DMAIC metodiken men man begränsar sig inte till enbart statistiska metoder för att lösa problem utan även använder sig av Lean metoder som värdeflödesanalyser, SMED eller 5S vid åtgärder

Ett annat sätt att sammanföra koncepten är att i sitt leanprogram använda sig av statistiska metoder för att stabilisera sina processer men de vanliga leanverktygen i sina övriga strävanden

Finns det alternativ till en stor satsning?

Ja, och det är till och med att rekommendera. Det är synd om de goda tankarna inom Six Sigma inte används bara för att man känner sig skeptisk till att skapa en särskild organisation med "Master Black Belts".

Istället för att kopiera dessa titlar därför ofta mer effektivt att arbeta mer jordnära. Vi på WCM rekommenderar att man införlivar de bakomliggande idéerna i företagets vanliga arbetssättet och anpassar kvalitetsledningssystem, utbildningsinsatser och ledarskap till detta .

Utifrån detta ramverk skapas naturligt en efterfrågan på utbildning där kunskaperna kan användas direkt. Kontakta gärna oss om du vill diskutera hur en strategi för att införliva Six Sima-metoder i er organistion på ett naturligt sätt.

Oskar Olofsson


Intresserad av Lean och WCM?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så får du

  • Alla nya artiklar i din e-post
  • Gratis första kapitel ur böckerna "Bästa kända arbetssätt" och "Lyckas med 5S"
  • Inbjudan till gratis webinarium och utbildningar
  • Tillgång till kalkylatorer och presentationer
Förnamn
E-post

Oskar Olofsson

Köp mina böcker!

Ny bok - Bästa kända ledarskap!

Intressant, viktigt och lättläst, lätt att begripa och förstå!

Boken kommer bli en handbok för mig i framtiden


Bästa Kända Arbetssätt

Bästa Kända Arbetssätt

Jag plöjde igenom boken på två dagar, hade sträckläst den om jag inte börjat så sent första kvällen.

Jag gillar den verkligen, det är ett enkelt språk och ett bra verktyg.


Lyckas med 5S

Lyckas med 5S

Boken tycker jag är toppen, har varit min mentor i lean arbete.

Vi har mycket nytta av din bok. Vi arbetar sedan länge med 5S i våra verkstäder och håller nu på att föra in detsamma i våra kontor


Succeeding With Lean Leadership

Succeeding With 5S

Succeeding With Standardized Work