Ledningsseminarium och workshops Seminarium

 

Låt oss hjälpa er att få farten i ert förbättringsarbete!

Vi förbereder och leder workshopen. Genom att lägga in utbildningsmoment ges ny insikt inför gemensamma arbeten och diskussioner.

Alla seminarier anpassas till era specifika behov.

Några exempel på genomförda workshops

 • Utveckla Vision, Mission, Mål och nyckeltal för en verksamhet
 • Utveckling och överenskommelse om en utvecklingsplan för ökad driftsäkerhet
 • Introduktion till Lean Manufacturing till senior ledningsgrupp
 • Introduktion till underhåll i världsklass och TPM till produktions och underhållsledning
 • Lean Sales med processkartläggning och utvecklande av handlingsplan
 • Utbildning i ställtidsreduktion med analys av eget arbetssätt och teknik liksom upprättande av handlingsplan
 • Vad är TAK / OEE? Hur mäts det? Överenskommelse om införandestrategi
 • Utveckling av gemensamt arbetssätt för rengöring, omställning och drift av en produktionsutrustning
 • Introduktion till 5S, coaching för varje steg
 • Kaizen - fokuserade förbättringar
 • Reducera variation i processer - skjut katapult och använd ett systematiskt sätt att så att ni träffar varje gång!

 

Kontakta oss idag så tar vi fram ett program som passar er!