Det ska vara lätt att göra rätt - Poka Yoke

Poka Yoke är ett japansk begrepp som betyder "felsäkring". Detta tillsammans med Jidoka (som stoppar linan vid fel) ersätter kvalitetskontroller som bygger på stickprov med en automatiserad allkontroll.

Syftet är att antingen på ett mekaniskt vis förhindra att misstag kan inträffa, eller att automatiskt upptäcka och varna vid fel.

Vardagliga exempel

USB-minnen är konstruerade så att det bara kan sättas i på rätt sätt.

Bilen börjar pipa om man glömt att släcka lamporna när den stängs av.

En bom monteras på samma höjd som frihöjden för en efterkommande viadukt så att höga fordon slår i bommen istället för att fastna i viadukten

Exempel från produktionsmiljö

En checkvåg kontrollerar att en förpackning är rätt packad och stannar vid fel vikt

Ett visionsystem kontrollerar utseendet på alla detaljer

En automatisk lina håller räkningen på alla detaljer och alla rörelser i utrustningen för att säkerställa att inget missats

En spärr installeras på rätt höjd så att dåligt åtskruvade kapsyler på flaskor på ett transportband ramlar och förs åt sidan

Dubbelhandsfattning krävs för att manövrera en press så att inga händer kan klämmas

Exempel från sjukvården

En spegel installeras efter ombyte till skyddskläder bredvid en bild på hur man ska se ut för att minska risken till att något är glömt

Inför operation målar kirurgen var ingreppet ska ske på huden när patienten fortfarande är vaken

Antalet kompresser räknas före och efter operation för att minska risken att något är glömt

Den mänskliga faktorn

Att söka syndabockar vid misstag är sällan särskilt effektivt. Ägna istället mer energi åt att göra processerna felsäkra. Det ska vara lätt att göra rätt!

Läs mer: Automatisera kvalitetskontrollen

Oskar Olofsson


Intresserad av Lean och WCM?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så får du

  • Alla nya artiklar i din e-post
  • Gratis första kapitel ur böckerna "Bästa kända arbetssätt" och "Lyckas med 5S"
  • Inbjudan till gratis webinarium och utbildningar
  • Tillgång till kalkylatorer och presentationer
Förnamn
E-post

WCM Consulting AB

Jordnära leanarbete som fungerar


framtidens produktion inbjudan

Se i efterhand

Kursnamn Datum
Bästa Kända Arbetssätt 14 nov 2023
Handledarutbildning 5S 15 nov 2023
SMED ställtidsreduktion 23-24 nov 2023
Lean inom underhåll 5 dec 2023
Förbättringsledaren - faktabaserade metoder 6 dec 2023
Lean ledarskap, visualisering och daglig styrning 7 dec 2023
NY - Strategisk produktionsutveckling 18 - 19 jan 2024

Införande av Lean och WCM

Lean Ledarskap

Lean Ledarskap

5S införande

5S införande

Ställtidsreduktion SMED

Ställtidsreduktion SMED

Standardiserat arbetssätt

Standardiserat arbetssätt

Effektivt underhåll

Effektivt underhåll

Förbättringsarbete

Förbättringsarbete


Bästa Kända Arbetssätt

Bästa Kända Arbetssätt

Lyckas med 5S

Lyckas med 5S