Hur kan man räkna hem processtabilitet?

Ett nyhetsbrev från WCM Consulting AB

Att satsa på stabila processer, ordning och reda eller korta ledtider är centralt inom Lean och WCM. 

Ibland ställs man inför frågor från högre ledning eller från ekonomiavdelningen.

”De där verkar väl bra, men går det att räkna hem?”

Detta är en fråga som inte alltid är så lätt att svara på. När man exempelvis börjar räkna på vad ett reducerat lagervärde är värt brukar det inte bli så mycket. Med en ränta på 3% är en minskat lagervärde på en miljon värt 30 000 kronor per år. Bra, men kanske inte så högprioriterat jämfört med andra initiativ.

Innebär detta att Lean inte går att räkna hem med traditionella metoder? Nej, absolut inte. Man måste bara veta var i ekonomirapporten man ska leta. Kostnader för instabila produktionsprocesser finns inte främst inom produktionen, de finns utanför.

Några exempel:

Går det att sälja alla produkter till fullt pris eller måste ni ibland rea ut lagervaror eller kassera halvfabrikat? En dålig flexibilitet på grund av stora batchstorlekar ger en utebliven intäkt eller en kassation.

Får alla kunder sina leveranser i tid och med rätt kvalitet? Kanske måste era säljare besöka kunden och ge rabatter för att hålla kunden på bra humör? Säljaren gör annat än att skapa nya affärer och konsekvensen blir en utebliven tillväxt för företaget.

Investerar ni i utökad kapacitet eller automation? Med ökad processtabilitet var det kanske inte nödvändigt. Kostnaden är en onödig investering och ökade driftkostnader.

Behöver ni kapital för att kunna satsa offensivt? Synd om pengarna ligger bundna i överfulla lager.

Måste ni jobba övertid för att hinna med efter ett haveri? Med ett förebyggande underhåll och bättre handhavande minskar risken.

Svårt att uppskatta vad dessa faktorer är värda? Javisst men så är det med alla kalkyler. Ta hjälp av en intresserad controller eller kontakta mig så kan jag ge lite tips.

/Oskar Olofsson