Wilsonformeln (EOQ) för lagerstyrning

Räkna ut optimal partistorlek

Använd detta formulär för att beräkna vilken orderkvantitet (även kallad EOQ) som är mest ekonomisk och optimal beställningspunkt.

Valuta
Behov per år
Ordersärkostnad/ fast kostnad per order
Lagerhållningskostnaden (förråd, försäkringar, inkurans etc.)
Ledtid i dagar
Arbetsdagar per år


När ska denna beräkning användas?

Risken med denna typ av beräkning är att ordersärkostnader och ledtider ses som konstanta.

Inom lean är målen att sänka ledtider och omställningstider med metoder som SMED - ställtidsreduktion och Kanban.

Vid varje tidpunkt kan optimal orderstorlek beräknas, men när den optimala orderstorleken är 1 har vi nått enstycksproduktion, ett slutmål i en lean verksamhet.

Oskar Olofsson

Läs mer: Kanbansystem


Intresserad av Lean och WCM?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så får du

  • Alla nya artiklar i din e-post
  • Gratis första kapitel ur böckerna "Bästa kända arbetssBätt" och "Lyckas med 5S"
  • Rabatt på utbildningar och kurser
  • Tillgång till kalkylatorer och presentationer
Förnamn
E-post