Wilsonformeln (EOQ) för lagerstyrning

Räkna ut optimal partistorlek

Använd detta formulär för att beräkna vilken orderkvantitet (även kallad EOQ) som är mest ekonomisk och optimal beställningspunkt.

Valuta
Behov per år
Ordersärkostnad/ fast kostnad per order
Lagerhållningskostnaden (förråd, försäkringar, inkurans etc.)
Ledtid i dagar
Arbetsdagar per år

När ska denna beräkning användas?

Risken med denna typ av beräkning är att ordersärkostnader och ledtider ses som konstanta.

Inom lean är målen att sänka ledtider och omställningstider med metoder som SMED - ställtidsreduktion och Kanban.

Vid varje tidpunkt kan optimal orderstorlek beräknas, men när den optimala orderstorleken är 1 har vi nått enstycksproduktion, ett slutmål i en lean verksamhet.

Oskar Olofsson


Intresserad av Lean och WCM?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så får du

  • Alla nya artiklar i din e-post
  • Gratis första kapitel ur böckerna "Bästa kända arbetssätt" och "Lyckas med 5S"
  • Inbjudan till gratis webinarium och utbildningar
  • Tillgång till kalkylatorer och presentationer
Förnamn
E-post

WCM Consulting AB

Jordnära leanarbete som fungerar


framtidens produktion inbjudan

Se i efterhand

Kursnamn Datum
Bästa Kända Arbetssätt 14 nov 2023
Handledarutbildning 5S 15 nov 2023
SMED ställtidsreduktion 23-24 nov 2023
Lean inom underhåll 5 dec 2023
Förbättringsledaren - faktabaserade metoder 6 dec 2023
Lean ledarskap, visualisering och daglig styrning 7 dec 2023
NY - Strategisk produktionsutveckling 18 - 19 jan 2024

Införande av Lean och WCM

Lean Ledarskap

Lean Ledarskap

5S införande

5S införande

Ställtidsreduktion SMED

Ställtidsreduktion SMED

Standardiserat arbetssätt

Standardiserat arbetssätt

Effektivt underhåll

Effektivt underhåll

Förbättringsarbete

Förbättringsarbete


Bästa Kända Arbetssätt

Bästa Kända Arbetssätt

Lyckas med 5S

Lyckas med 5S