Jidoka eller "Autonomation"

Jidoka som också kallas Autonomation innebär att göra utrustningen "intelligent" så att kvalitetskontrollen kan automatiseras. I praktiken betyder det en produktionsprocess som självständigt klarar av att:

 • Identifiera fel i produkten eller processen
 • Stoppa produktionen
 • Uppmärksamma operatören på felet

Metoder för att automatisera kontrollen kan exempelvis vara

 • Vägning – exempelvis att en checkvåg installeras i en lina och att banan stannar vid avvikelse
 • Visionsystem som visuellt kontrollerar alla produkter eller produktionssteg
 • Jiggar för kontroll av passform
 • Statistisk processtyrning – kritiska processparametrar övervakas av ett överliggande system

Varför traditionell kvalitetskontroll inte räcker till

Traditionell kvalitetskontroll av typen förstabitskontroll, mottagningskontroll eller genom stickprov av färdigproducerade varor har flera nackdelar.

För det första slinker fel igenom. Många gånger upptäcks inte felaktiga detaljer förrän vid nästkommande produktionssteg eller hos kunden. Resultatet blir reklamationer och tidskrävande utredningar. Sällan kommer man dock fram till grundorsaken eftersom det gått för lång tid mellan fel och upptäckt.

För det andra är kvalitetskontrollen tidskrävande. Kanske måste utrusningen stängas av vid kontrollen eftersom operatören går iväg för att kontrollmäta eller analysera ett provresultat. Engagemanget för kvalitetskontroll kan också variera mellan olika operatörer. Många anser att kontrollarbetet är mindre viktigt än produktion och kanske belönas inte upptäckta defekter lika mycket som att hålla en hög produktionstakt.

Fördelar med Autonomation

Jidoka innebär att automatiserad allkontroll införs. Detta innebär att felaktiga produkter inte kommer att skickas till kund. Dessutom får operatören feed-back direkt vid problem. Utrustningen kommer inte att kunna återstartas innan problemet är löst varför man mer eller mindre tvingas till att arbeta med grundorsaker.

En annan fördel med att automatisera kvalitetskontrollen är att det frigör operatören från maskinen. Den tid som blir över kan användas till att sköta flera maskiner eller att hantera material. Operatören får även möjlighet att förbereda nästa omställning. Jidoka är därför ofta en förutsättning för att kunna separera inre och yttre ställ enligt SMED-metodiken.

Jidoka är en mycket viktig och ibland en förbisedd del av Lean Production. Inom Toyota Production System är Jidoka den andra pelaren vid sidan av Just in Time.

Oskar Olofsson


Intresserad av Lean och WCM?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så får du

 • Alla nya artiklar i din e-post
 • Gratis första kapitel ur böckerna "Bästa kända arbetssätt" och "Lyckas med 5S"
 • Inbjudan till gratis webinarium och utbildningar
 • Tillgång till kalkylatorer och presentationer
Förnamn
E-post

Oskar Olofsson

Köp mina böcker!

Ny bok - Bästa kända ledarskap!

Intressant, viktigt och lättläst, lätt att begripa och förstå!

Boken kommer bli en handbok för mig i framtiden


Bästa Kända Arbetssätt

Bästa Kända Arbetssätt

Jag plöjde igenom boken på två dagar, hade sträckläst den om jag inte börjat så sent första kvällen.

Jag gillar den verkligen, det är ett enkelt språk och ett bra verktyg.


Lyckas med 5S

Lyckas med 5S

Boken tycker jag är toppen, har varit min mentor i lean arbete.

Vi har mycket nytta av din bok. Vi arbetar sedan länge med 5S i våra verkstäder och håller nu på att föra in detsamma i våra kontor


Succeeding With Lean Leadership

Succeeding With 5S

Succeeding With Standardized Work