Utbildning och coachring för 5S

WCM Consulting AB erbjuder stöd i med 5S-arbetet genom att hålla i utbildningar och coacha chefer och 5S-ansvariga. Ansvarig är Oskar Olofsson, författare till boken Lyckas med 5S

Vad är 5S?

Metodiken syftar till ordning och reda satt i system. Detta innebär

  • att vi har en tydlig överenskommelse om hur det ska vara - hur rent är rent?
  • att vi vet vem som gör vad, och när, genom ett visuellt system
  • att vi har tydliga rutiner för hur vi följer upp och vidareutvecklar systemet

5S införs i fem väl avgränsade steg som alla följer på varandra. Läs mer om införandet här

Framgångsfaktorer i arbetet

För att förändringen ska bli bestående är det viktigt att ledningen förstår helheten och sin roll i förändringen. Det behövs också en genomtänkt projektplanering med avdelade resurser, utbildning av all berörd personal och coachring under genomförandet till förändringsledare och chefer. Vi vill gärna hjälpa er att lyckas.

Vi stöttar ert förändringsarbete genom att utbilda er personal och coacha er igen de fem stegen. Detta kan ske online, på våra öppna utbildningar eller på plats hos er. Vi kan ge stöd med övergripande och detaljerad planering, ledningsseminarium, utbildningar, och uppföljningar.

Hur kommer vi igång?

Anmäl dig gärna till en av våra kurser eller kontakta mig för att diskutera införandestöd på er arbetsplats.

/Oskar Olofsson

Referenser