Utbildning Bästa Kända Arbetssätt

 

Skapa en säker och felfri produktion.

Bästa Kända Arbetssätt (även kallat Standardiserat arbetssätt är en av grunderna i Lean-arbetet.

Om vi vill att alla ska göra lika räcker det inte med att skriva instruktioner. Vi behöver komma överens om hur vi ska utföra viktiga arbetsmoment och utbilda alla i detta.

När vi har ett Bästa Kända Arbetssätt blir avvikelser tydliga så att vi kan lära och förbättra. Syftet är att skapa allt ett allt säkrare arbete som kan utföras med hög kvalitet. Detta minska variationer i arbetets utförande och förbättrar skötseln av vår utrustning.

I utbildningen lär vi oss också hur vi kan skapa ett bästa arbetssätt för ledare så vi följer upp och förbättrar arbetsmomenten tillsammans med våra medarbetare.

Utbildningen leds av Oskar Olofsson, författare till boken Bästa kända arbetssätt. Oskar har varit rådgivare i storskaliga införanden av metodiken vid företag som Åbro Bryggeri, Ahlström Munksjö och Perstorp Oxo och kommer dela med sig av sina erfarenheter.

Kursinnehåll

 • Vad ska standardiseras?
 • Att bryta ner ett arbetsmoment.
 • Instruktioner enligt Vad-Hur-Varför
 • 4-stegs metoden för upplärning
 • Införande av ny standard
 • Förbättrande uppföljningar
 • Förändringsledning och förändrad ledarroll

Lär dig metoder för att engagera all personal i att ta fram det gemensamma arbetssättet

Ökad kunskap om effektiva metoder för upplärning på arbetsplatsen

Lär dig genomföra coachande uppföljningar

Workshop

Under utbildningen praktiserar vi på att skriva instruktioner med Vad, Hur och Varför. Därefter provar vi på att utbilda varandra genom "fyra-stegs metoden"

Mål

Efter kursen ska du kunna planera och driva ett arbete för att införa gemensamt arbetssätt och effektivt förbättringsarbete

Material

 • Boken "Bästa kända arbetssätt" ingår till alla deltagare
 • Mallar och instruktioner

Vad tycker deltagarna?

Utbildningen var mycket bra! Bra med citat från verkligheten och att man får diskutera. Övningen med "T-shirten" var mycket bra och lärorik

"Är mycket nöjd med dagen! Förändringsprocessen är redan påbörjad inne i huvudet. Nu gäller det att ta till vara lärdomarna medan de är färska i minnet"

"Bra och lärorikt, bra övning att få skriva rutiner"

"Bra och lättsam utbildning"

"Bra med tid för reflektion. Lugnt och metodiskt"

"Bra utbildning!"

Metodiskt. Bra varvat med teori/praktik. Öppnar ögonen och motiverar till fortsatt arbete."

"Bra blandning av föreläsningsdelar och utbildningar. Bra exempel från från olika verksamheter. Tid för reflektion/diskussion kring hur det kan appliceras "hemma" uppskattades"

Rabatter och garantier

 • Beställ totalt två utbildningsplatser så får ni 10% rabatt. Välj fritt mellan kurser och deltagare!
 • Full rätt att avbeställa kursplatsen framtill 30 dagar innan kursstart!
 • Skulle du inte vara nöjd återbetalar vi hela kursavgiften!


Boka plats