Ställtidsreduktion med SMED

 
Simulering

Varje moment tränas med en simuleringsrigg för att ge förståelse.

 

SMED- metoden är en mycket effektiv metod för att kartlägga nuläget och generera förbättringsidéer för förkortade omställningstider.

Toyota Kata är en metodik för förändringsledning som bygger på experiment och lärande.

Denna utbildning kombinerar metoderna för att ge verktyg till såväl analys som förändringsledning. Utbildningen vänder sig till dig som ska leda eller delta i ett arbete mot förkortade omställningstider vid er egen verksamhet och till dig som stöttar ett sådant arbete. Att ha egen kompetens inom ställtidsreduktion brukar vara en mycket bra investering.

Vi använder vi en simuleringsrigg under utbildningen för att träna in metodikerna från de två metoderna.

Ni kommer även få möjlighet att praktisera på ett verkligt omställningsarbete från er egen arbetsplats. Inför utbildningen videofilmar ni en omställning som ni under utbildningsdagarna coachas i att analysera och förbättra.

Stort fokus kommer att ligga på förändringsledning. För att underlätta ditt arbete när du driva arbetet på hemmaplan får du tillgång dokument, formulär och checklistor.

Kursinnehåll

Betydelsen av SMED
Varför är ställtidsreduktion så viktig?
Hur kan man beräkna kostnader och intäkter med att förkorta ställtider
Var kan metodiken användas?

Förändringsmetodik enligt Toyota Kata
Detta är ett utmaningsdrivet sätt att leda förändringar som bygger på experiment och lärande.

Att komma igång
Projekts mål och gruppens sammansättning
Pilotprojekt eller hela anläggningen?

Nulägesanalys
Fastställa nuläget med hjälp av videoteknik
Vad man bör titta på när man studerar filmen

Separera internt och externt s
Uppdelning mellan interna moment och externa moment
Identifiering av förlorad tid
Hur säkerställa att enbart interna moment utförs när maskinen står stilla?

Omvandla internt arbete till externt
Metoder för att överföra intern tid till extern tid

Eliminera slöserier
Så minimeras det interna och externa arbetet
Hur man kan frigöra tid för externt ställ genom Jidoka, teamarbete och andra åtgärder

Etablera det nya arbetssättet
Vad krävs för ett gemensamt arbetssätt?
Förändringsledning

Mål

Efter kursen ska du självständigt kunna driva projekt för ställtidsreduktion vid den egna anläggningen.

Material

Du får tillgång till en stor mängd material som hjälper dig att självständigt kunna leda arbetet på hemmaplan inklusive mallar, instruktioner och gruppövningar.

Coachning

Efter utbildningen ingår en timmes video/telefonmöte för coachning. Syftet är att guida er i arbetet exempelvis för att diskutera en införandeplan eller om ni har kört fast.

Erbjudanden och garantier

  • Beställ totalt två utbildningsplatser så får du 10% rabatt. Välj fritt mellan kurser och deltagare!
  • Full rätt att avbeställa kursplatsen framtill 30 dagar innan kursstart!
  • Skulle du inte vara nöjd återbetalar vi hela kursavgiften!


Boka plats