Ny Utbildning - Strategisk produktionsutveckling

Denna utbildning på avancerad nivå vänder sig till dig som har övergripande ansvar att utveckla produktion och värdeflöden på flera års sikt.      

Om våra operativa och taktiska beslut inte balanseras av en strategiskt plan riskerar vi att hamna i en situation där vi inte längre styr utvecklingen. I stället agerar vi allt oftare enbart på händelser utanför vår kontroll.

Målet med utbildningen är att ge verktyg för att analysera dagens situation ur ett helikopterperspektiv. Utifrån detta lär vi oss att utifrån företagets långsiktiga mål, utveckla en plan för vad som behöver göras och hur vi på bästa sätt genomföra förändringarna. Vi lär oss också hantera risker och ta till vara på de möjligheter som kan vara svåra att förutse i förväg.

Bäst resultat når vi genom att kombinera leanmetoder, digitalisering och utvecklat ledarskap. 

Kursinnehåll 

Varför behövs en långsiktig utvecklingsplan för produktionen? 

 • Koppling till företagets övergripande mål (marknad, ekonomi, hållbarhet etc.)
 • Vilka konsekvenser får bristen av långsiktighet? 
 • Vilka perspektiv behöver vi ha? 
 • Hur kombinerar vi leanmetoder med digitalisering och ett utvecklat ledarskap? 
 • ​​​​Hur kan vi bedöma olika tekniska lösningar?
 •  Radikala förändringar eller kontinuerliga förbättringar?  

Metoder för att analysera produktionsapparaten

 • Rapid Plant Assessment metoden
 • Fyra V analys 
 • Analys med hjälp av OEE 
 • Ekonomisk analys 
 • Vilka är de viktigaste nyckeltalen att följa?

Kapacitetsstrategi 

 • Hur mycket kapacitet behöver vi? 
 • En eller flera produktionsplatser?
 • Investeringar eller förbättringsarbete? 
 • Produktionsuppföljningssystem  

Inköpsstrategier 

 • Hantera strategiskt viktiga leverantörer 
 • Köpa eller tillverka själv? 
 • Hur hanteras risker i leveranskedjan?  

Strategi för stabila processer och kvalitet 

 • Dataåtkomst och statistisk analys 
 • Standardisering, avvikelsehantering och grundorsaksanalyser
 • Digitalt stöd 

Strategi för driftsäkerhet 

 • Metoder för tidig felupptäkt 
 • Effektiv underhållsprocess 

Strategi för flexibilitet 

 •  Hur kan vi skapa kapacitet utan att höja kostnaden?
 • Kapacitetsplanering 
 • SMED-metodiken 
 • Kanban, taktat flöde och andra realtidsbaserade verktyg 

Strategi för ledarskap och organisation 

 • Teamorganisation 
 • Dagtid eller skift? 
 • Upplärning av personal 
 • Ledarstandarder
 • Visualisering och daglig styrning
 • Tyst och uttalad kunskap 

Strategi för hur vi förbättrar oss 

 • Organisation av förbättringsarbetet 
 • Faktabaserade metoder 
 • Avvikelsedrivna förbättringar 
 • Utmaningsdrivet förbättringsarbete 

Genomförande 

 • Prioritering av åtgärder 
 • Att hantera risker och möjligheter 
 • Övergripande styrning av arbetet 
 • Kommunikationsstrategi 
 • Förändringsledning 

Litteratur: Operations Strategy 6th Edition av Nigel Slack och Mike Lewis rekommenderas

Bild: Exempel på visualisering av en produktionsstrategi

Rabatter och garantier

 • Beställ totalt två utbildningsplatser så får ni 10% rabatt. Välj fritt mellan kurser och deltagare!
 • Full rätt att avbeställa kursplatsen framtill 30 dagar innan kursstart!
 • Skulle du inte vara nöjd återbetalar vi hela kursavgiften!
Boka plats

Målgrupp
Chefer och förbättringsledare med ansvar att utveckla produktion och värdeflöden på lång sikt 

Kursdatum och plats:

26-27 april 2023
9.00 - 16.30  Dag 1
8.30 - 16.00  Dag 2

Stockholm, Citykonferensen

Det går även bra att delta på distans

Kostnad 10 800 SEK (rabatt 10% vid minst 2 deltagare )

Boka plats

citykonferensen

Frågor?

Ring kursledare Oskar Olofsson på telefon 0732-611607

Oskar Olofsson

Oskar Olofsson är konsult inom Lean och World Class Manufacturing. Med en bakgrund som produktionschef och teknisk chef har han arbetat som konsult med en stor mängd svenska och internationella kunder.