Introduktion till Lean och WCM - onlineutbildningLean och World Class Manufacturing (WCM) är två närbesläktade system för att utveckla en produktion.

I denna utbildning lär vi oss vilka grundidéer som ligger bakom tankesätten och varför resultatet kan bli så lyckosamt om man inför förändringen på rätt sätt.

Vi kommer också att titta närmare på två viktiga verktyg som används för att införa Lean och WCM, värdeflödesanalys som används för att analysera och förbättra ett flöde och visualiseringar som används för att tydliggöra vad som är normalt eller inte och för daglig styrning.

Utbildningen är på 2,5 timme och spelades in live med en onlinepublik. Deras frågor och mina svar finns tillgängliga i presentationen. Om du har fler frågor till mig är du välkommen att ställa dem efter utbildningen.

 

Kursinnehåll

  • Varför Lean och WCM?
  • Flödeseffektivitet
  • Standardisering
  • Faktabaserat förbättringsarbete
  • Inbyggd kvalitet
  • Värdeflödesanalys
  • Visualisering och daglig styrning

1 695 SEK*

*rabatt vid beställning av fler utbildningar)

Kurslängd 2,5 h

Se hela utbildningen som den var inspelad med frågor och svar eller som video med möjlghet att spola fram och tillbaka i presentationen

Presentationen finns även tillgänglig som pdf för nedladdning

Anmälan

Frågor?

Kontakta kursledare Oskar Olofsson via kontaktformuläret