Skapa engagemang i förbättringsarbetet


Leanutbildning


Denna utbildning riktar sig till dig som vill skapa ett arbetssätt för ständiga förbättringar där alla blir delaktiga och där effektiva metoder används.

Efter ett införande brukar antalet förslag avta efter ett tag. Orsaken är att det i början ofta finns ett uppdämt behov och att dessa idéer avtar efter ett tag.

Vi kommer att lära oss hur vi kan skapa uthållighet i arbetet så att förbättringar blir en naturlig del i alla medarbetare och ledares dagliga arbete.

Vi kommer även att lära oss enkla metoder för faktabaserat lärande med målet att personalen ska arbeta mer som forskare gör. Detta innebär att utvärdera de förändringar vi gör och lära så mycket som möjligt.

Bild 1. Avvikelsedrivet förbättringsarbete

Bild 2. Utmaningsdrivet förbättringsarbete

Kursinnehåll

 • Introduktion
  • Varför är förbättringsarbetet så viktigt och vad är målet?
  • Att arbeta efter en vetenskaplig metodik
  • Fungerande infrastruktur - tavlor eller digitala system?
  • Tre nivåer av förbättringsarbete
 • Nivå 1 - Goda idéer
  • Varför minskar antalet förslag med tiden?
  • Riktade workshopar
  • Förbättringsronder
 • Nivå 2 - Avvikelsedrivet förbättringsarbete
  • Vad är en avvikelse?
  • Grundorsaksanalyser, enkel och avancerad metod
  • Ska varje avvikelse analyseras?
  • Utvärdera åtgärder och skapa lärande
 • Nivå 3
  • När personalen börjar arbeta som "forskare"
  • Bra utmaningar
  • Att välja metodik - Kaizen, Toyota Kata eller A3-metoden?
  • Kvalitetsverktyg i digital tidsålder
 • Ledningens roll
  • Hur skapas efterfrågan?
  • Hur frigörs tid?
  • Coachning och engagemang

Rabatter och garantier

 • Beställ totalt två utbildningsplatser så får ni 10% rabatt. Välj fritt mellan kurser och deltagare!
 • Full rätt att avbeställa kursplatsen framtill 30 dagar innan kursstart!
 • Skulle du inte vara nöjd återbetalar vi hela kursavgiften!


Boka plats