Schemaläggning

Lägg ut arbetsuppgifter per dag, vecka eller månad till team eller enskilda medarbetare. Komplettera med instruktioner och bilder

Uppgiften klarmarkeras på dator, touchscreen eller mobiltelefon och eventuella felupptäckter eller förbättringsförslag registreras med en enda knapptryckning.


Förbättringsarbete

Hantera förbättringsförslag enligt vetenskaplig metod (PDCA eller Toyota Kata) genom att sätta dem i olika status och utse ansvariga för varje moment

Uppgiften klarmarkeras på dator, touchscreen eller mobiltelefon och eventuella felupptäckter eller förbättringsförslag registreras med en enda knapptryckning.


Felupptäckter

Registera fel och ta en bild direkt på en mobiltelefon eller en dator

En arbetsbegäran skickas via email direkt till en ansvarig person eller ett team

 

Aktuella utbildningar

 

Kursnamn Datum
Handledarutbildning 5S 27 sept 2018
Standardiserat arbetssätt 28 sept 2018
Ställtidsreduktion med SMED 11-12 okt 2018
Förändringsledning i Lean 23 okt 2018
Leantänkande inom underhåll 24 okt 2018
Lean Industri 4.0 15 nov 2018