<

Effektivare leanarbete med digitalt stöd för viktiga processer


  • ✔️ Skapa checklistor för exempelvis 5S eller operatörsunderhåll
  • ✔️ Förbättringsarbete med prioritering och planering enligt PDCA
  • ✔️ Visuell planering - missa aldrig en viktig uppgift
  • ✔️ Säkerhetsarbete med Gröna korset och grundorsaksanalyser
  • ✔️ Daglig måluppföljning
  • ✔️ Rapportera fel på ett enkelt sätt
  • ✔️ Hantera avvikelser på ett lärande sätt


Kom igång

"Det går väldigt bra och fungerar som vi tänkt oss, operatörerna är väldigt nöjda med att det går smidigt och slipper allt pappersarbete som var innan." Nathalie Enkvist, Precomp Solutions AB
Schemaläggning

Lägg ut arbetsuppgifter per dag, vecka eller månad till team eller enskilda medarbetare. Komplettera med instruktioner och bilder

Uppgiften klarmarkeras på dator, touchscreen eller mobiltelefon och eventuella felupptäckter eller förbättringsförslag registreras med en enda knapptryckning.


Förbättringsarbete

Hantera förbättringsförslag enligt vetenskaplig metod (PDCA eller Toyota Kata) genom att sätta dem i olika status och utse ansvariga för varje moment

Uppgiften klarmarkeras på dator, touchscreen eller mobiltelefon och eventuella felupptäckter eller förbättringsförslag registreras med en enda knapptryckning.


Felupptäckter

Registera fel och ta en bild direkt på en mobiltelefon eller en dator

En arbetsbegäran skickas via email direkt till en ansvarig person eller ett team