Managementverktyg: Utvärdering av underhållsverksamheten

Testa här: Har ni ett effektivt underhåll och hur samverkar produktionen och underhållet?

Utifrån dessa 12 frågor görs en beräkning av förebyggande underhåll, operatörsunderhåll, användande av underhållssystem och ledningens engagemang.
1. Behovet av förebyggande underhåll är kartlagt för varje maskin genom ett samarbete mellan operatörer och underhållspersonal

Stämmer inte alls Stämmer helt


2. Enklare förebyggande underhåll (kontroller, inspektioner och smörjning) utförs av operatörerna

Stämmer inte alls Stämmer helt


3. Tillståndsbaserat underhåll (titta, lyssna, mäta) är det vanligaste sättet att avgöra om ett underhåll ska utföras. Utbyte som baseras på tidsbestämda intervaller används bara för slitdelar

Stämmer inte alls Stämmer helt


4. Frekvensen av förebyggande underhåll ifrågasätts regelbundet för att inte slösa med underhållsresurser

Stämmer inte alls Stämmer helt


5. TAK/OEE mätning finns på all viktig utrustning och resultaten används för tvärfunktionellt förbättringsarbete

Stämmer inte alls Stämmer helt


6. Hur stor andel av alla underhållsarbeten är planerade?

Max 20% Minst 80 %


7. "Eftersom vår utrustning är tillförlitlig räcker det med att underhållsteknikerna arbetar dagskift"

Stämmer inte alls Stämmer helt


8. Underhållstopp är väl planerade och tidpunkten för stoppet ändras inte

Stämmer inte alls Stämmer helt


9. Alla underhållsarbeten registreras i underhållssystemet. Underhållssystemet används på ett systematiskt sätt för analys av utrustningens nyckeltal och kostnader

Stämmer inte alls Stämmer helt


10. Vi använder en beräkningsmodell för att avgöra vilka reservdelar som ska finnas i underhållsförrådet

Stämmer inte alls Stämmer helt


11. Underhållsavdelningen ägnar större delen av sin arbetstid till förbättringar, inspektioner och utbildning av operatörer, endast undantagsvis akuta reparationer

Stämmer inte alls Stämmer helt


12. Ledning inom produktion och underhåll på alla nivåer är engagerade i underhållsfrågor

Stämmer inte alls Stämmer helt

WCM Consulting AB

Jordnära leanarbete som fungerar


framtidens produktion inbjudan

Se i efterhand

Kursnamn Datum
Bästa Kända Arbetssätt 14 nov 2023
Handledarutbildning 5S 15 nov 2023
SMED ställtidsreduktion 23-24 nov 2023
Lean inom underhåll 5 dec 2023
Förbättringsledaren - faktabaserade metoder 6 dec 2023
Lean ledarskap, visualisering och daglig styrning 7 dec 2023
NY - Strategisk produktionsutveckling 18 - 19 jan 2024

Införande av Lean och WCM

Lean Ledarskap

Lean Ledarskap

5S införande

5S införande

Ställtidsreduktion SMED

Ställtidsreduktion SMED

Standardiserat arbetssätt

Standardiserat arbetssätt

Effektivt underhåll

Effektivt underhåll

Förbättringsarbete

Förbättringsarbete


Bästa Kända Arbetssätt

Bästa Kända Arbetssätt

Lyckas med 5S

Lyckas med 5S