Lean – mer än bara kostnadsjakt

I denna artikel tittar vi närmare på de egentliga drivkrafterna i leanarbetet. Tvärtemot vad många tror är inte kostnadsjakt slutmålet med Lean. Istället bör ni fokusera på tillväxt eftersom Lean då bättre bidrar till företagets långsiktiga mål och därmed blir en fråga för hela organisationen.

Företagets två mål

Sett ur ett ägarperspektiv har de flesta företag två huvudsakliga mål.

Det första målet är tillväxt. Genom att företaget blir större och tar marknadsandelar blir det mer värdefullt och uthålligt. De vanliga metoderna för tillväxt är att introducera nya framgångsrika produkter, köpa upp konkurrenter och vara duktig på marknadsföring.

Det andra målet är lönsamhet. Är företaget lönsamt ökar företagets värde och vinsterna kan användas till utdelningar eller investeringar. Här gäller det att skapa marginaler så att vinsten per såld vara blir så hög som möjligt. Metoden för ökad lönsamhet brukar vara besparingar inom organisationen och på inköpta varor.

Dessa två mål är naturligtvis tätt sammanflätade. Med ökad tillväxt är det lättare att också uppnå hög lönsamhet. Man brukar därför uppskatta att en krona i förbättrad tillväxt är mer än dubbelt så värdefull som en sparad krona.

Syftar lean enbart till besparingar?

Företaget har alltså målen tillväxt och lönsamhet. På vilket sätt bidrar lean?

Inom lean arbetar vi med att minska slöseriet, skapa resurssnåla lösningar och höja produktiviteten. Detta innebär att vi framförallt arbetar med det andra målet, att sänka kostnaden per såld vara och därmed öka lönsamheten. Detta är självklart, eller…är det inte det?

Jag anser att leanarbetet måste arbeta mot båda målen, dvs såväl kostnadsjakt som "tillväxt-jakt".Ett leanarbete som enbart ses som ett besparingsprojekt kommer alltid att ha ett sekundärt intresse hos företagsledningen.

Visst är minskade kostnader alltid intressanta, men åtgärder som anses kunna skapa tillväxt ger en bättre hävstång och får därför naturligt ett annat fokus. Ses Lean som ett kostnadssänkningsprojekt kommer det att bli en fråga för produktionsledningen, men blir inte en huvudfråga för företagsledningen. Detta är olyckligt eftersom högsta lednings stöd är mycket viktigt för att uppnå den nödvändiga långsiktigheten i leanarbetet. Lean blir en uppsättning verktyg som produktionen arbetar med, men aldrig en del av företagskulturen.

Fem sätt att använda lean som en tillväxtstrategi

För att ni ska börja se Lean som en strategi för hela företaget måste därför fokus skifta från enbart kostnadsjakt till kostnads- och tillväxtjakt. Det här är fem exempel på hur denna förändring kan vara möjligt.

För det första – förbättrad kvalitet. Lean förbättrar kvaliteten och förbättrad kvalitet ger nöjda kunder. Förbättrad kvalitet i produktionen uppnås med hjälp av leanmetoderna Jidoka, dvs processer med inbyggd allkontroll och Poka Yoke som innebär felsäkring med målet att det ska vara lätt att göra rätt. Kaizen, dvs ett effektivt förbättringsarbete och en välkomnande inställning till avvikelser lägger sedan grunden till en kontinuerlig fortsatt förbättring.

För det andra – ledtider och leveranssäkerhet. Lean förbättrar leveranssäkerheten och minskar ledtider. På så vis kan snabba leveranser utlovas vilket kan vara en stor ordervinnare. Genom att arbeta med lean inom hela försörjningskedjan minskas risken för produktionsstörningar pga felaktiga eller saknade insatsvaror. Genom att införa TPM och göra driftsäkerhetsarbetet till en sysselsättning för hela produktionsorganisationen minskar risken för leveransstörningar på grund av haverier.

För det tredje – Snabbare produktintroduktioner. Lean inom produktutveckling och projekt får snabbare ut produkter på marknaden med färre fel. Ett exempel är att införa lean inom produktutveckling och projektverksamheten. Här handlar det om att bryta ner kundnytta och business case till mål och nyckeltal för projekten. Delleveranser följs upp på dags- och veckobasis och alla avvikelser används som input i ett kontinuerligt förbättringsarbete. Snabbare produktintroduktion med färre fel kan ge en kraftigt ökad tillväxt.

För det fjärde – Effektivare försäljning. Lean kan införas i marknads och säljorganisationen. Genom processkartläggningar, visualisering och automation skapas en effektivare organisation som samverkar med kunder och övriga organisationen på ett bättre sätt. Exempel kan vara effektivisering i offertprocessen eller en förbättrad snabbhet i att agera på kundförfrågningar.

För det femte – lean frigör resurser för tillväxt. Lean handlar om att skapa resurssnåla lösningar. Resurser som frigörs bör i första hand användas till sådant som skapar tillväxt. Kanske kan en person som tidigare arbetat i produktionen istället arbeta med tekniskt säljstöd. Ordermottagaren som vars arbete automatiseras kan börja göra kundbesök och skapa en merförsäljning. Minskade lagernivåer frigör kapital som kan användas till långsiktiga satsningar.

Sammanfattning

Lean är ett sätt att förbättra både tillväxt och lönsamhet. Utifrån detta synsätt kommer lean att bli viktigt för att företaget ska nå sina mål och inte bara en fråga om kostnadsjakt i produktionen.

Oskar Olofsson


Intresserad av Lean och WCM?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så får du

  • Alla nya artiklar i din e-post
  • Gratis första kapitel ur böckerna "Bästa kända arbetssätt" och "Lyckas med 5S"
  • Inbjudan till gratis webinarium och utbildningar
  • Tillgång till kalkylatorer och presentationer
Förnamn
E-post

Oskar Olofsson

Köp mina böcker!

Ny bok - Bästa kända ledarskap!

Intressant, viktigt och lättläst, lätt att begripa och förstå!

Boken kommer bli en handbok för mig i framtiden


Bästa Kända Arbetssätt

Bästa Kända Arbetssätt

Jag plöjde igenom boken på två dagar, hade sträckläst den om jag inte börjat så sent första kvällen.

Jag gillar den verkligen, det är ett enkelt språk och ett bra verktyg.


Lyckas med 5S

Lyckas med 5S

Boken tycker jag är toppen, har varit min mentor i lean arbete.

Vi har mycket nytta av din bok. Vi arbetar sedan länge med 5S i våra verkstäder och håller nu på att föra in detsamma i våra kontor


Succeeding With Lean Leadership

Succeeding With 5S

Succeeding With Standardized Work