Vad är målet med 5S?

Nyhetsbrev 2012-08-13

Jag brukar ställa en kontrollfråga när personer säger till mig att de redan har "gjort 5S":

"Om en mycket viktig besökare kommer för att besöka er – behöver ni då göra någon extra rengöring?"

Om svaret är att

"tja, vi behöver nog städa lite extra"

anser jag att man bara nosat på 5S men inte lyckats införa det på ett sätt så att man uppnått en verklig och bestående förändring. Kanske har man gjort en utrensning och uppmärkning men inte ansett sig ha tid att gå vidare utan istället rusat vidare med andra koncept inom Lean eller TPM som verkat häftigare och som man tror ger mer tillbaka.

För mig är slutmålet med 5S att vi:

1. Varje dag ska ha god renlighet och en säker och effektiv arbetsplats

2. Skapat ett lärande om vad som krävs för att sköta om vår anläggning

3. Utvecklat chefer i ett mer närvarande ledarskap

Vad behövs för att nå dessa mål?

För det första måste vi ha en överenskommen standard. Detta innebär att alla vet om och accepterar vad som är rätt nivå och har något att jämföra med

Vi behöver ha tydliga rutiner för vad som ska göras, av vem och när så att alla vet vad som förväntas av dem

Vi behöver ett planeringssystem som hjälper oss att komma ihåg våra uppgifter och där eventuella avvikelser syns tydligt

Vi behöver ett ledarskap som uppmärksammar avvikelser och initierar korrigerande och förbättrande åtgärder

Vi behöver ett auditeringssystem på olika nivåer för att upprätthålla nivån, men även för att ge en drivkraft i förbättringsarbetet

Poängen är att 5S erbjuder ett systematiskt sätt att uppnå allt detta i fem tydliga steg, men bara om ni går hela vägen och ser 5S som ett sätt att förändra era tankemönster i hela organisationen.

Detta innebär att rätt infört är 5S en fantastisk genväg till Lean och TPM eftersom det har lagt grunden till ett nytt tänkande där vi arbetar mer standardiserat och använder avvikelser som ett sätt att förbättra oss.

Från ledningens sida har ni bevisat att ni menar allvar och att eftersträvar verkliga förändringar vilket ger kraft i det fortsatta förbättringsarbetet. Alla medarbetare får glädjen av att arbeta i en arbetsplats som är värd att vara stolt över. Tillsammans står ni väl rustade att gå vidare med nästa steg på resan mot allt högre effektivitet.

Hur kommer vi igång?

Läs gärna min bok "Lyckas med 5S" eller anmäl dig på en kurs. Det går också bra att kontakta mig för ett samtal kring hur 5S på bästa sätt införs hos er.

Oskar Olofsson, WCM Consulting AB


Intresserad av Lean och WCM?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så får du

  • Alla nya artiklar i din e-post
  • Gratis första kapitel ur böckerna "Bästa kända arbetssätt" och "Lyckas med 5S"
  • Inbjudan till gratis webinarium och utbildningar
  • Tillgång till kalkylatorer och presentationer
Förnamn
E-post

WCM Consulting AB

Jordnära leanarbete som fungerar


framtidens produktion inbjudan

Se i efterhand

Kursnamn Datum
Bästa Kända Arbetssätt 14 nov 2023
Handledarutbildning 5S 15 nov 2023
SMED ställtidsreduktion 23-24 nov 2023
Lean inom underhåll 5 dec 2023
Förbättringsledaren - faktabaserade metoder 6 dec 2023
Lean ledarskap, visualisering och daglig styrning 7 dec 2023
NY - Strategisk produktionsutveckling 18 - 19 jan 2024

Införande av Lean och WCM

Lean Ledarskap

Lean Ledarskap

5S införande

5S införande

Ställtidsreduktion SMED

Ställtidsreduktion SMED

Standardiserat arbetssätt

Standardiserat arbetssätt

Effektivt underhåll

Effektivt underhåll

Förbättringsarbete

Förbättringsarbete


Bästa Kända Arbetssätt

Bästa Kända Arbetssätt

Lyckas med 5S

Lyckas med 5S