Konsulter inom Lean och WCM?

WCM Consulting AB arbetar med avancerade förändringsarbeten i välkända företag som Åbro Bryggeri, Kemira, Perstorp, Kopparbergs, ABB, St Eriks, NCC, och Aditya Birla.

Vår syn på förändringsledning

Det som skiljer oss från andra är vårt synsätt på förändringsledning vilket avspeglas i alla uppdrag.

Vi tror att man måste börja med om att skapa en tydlig målbild och förståelse hos ledningen. Därför inleds alla uppdrag med en utbildning och seminarium för ledningsgrupp och nyckelpersoner. Här sätts ramarna som organisationen kan arbeta inom.

Alltför mycket toppstyrning hämmar kreativitet och engagemang. Standarder, arbetssätt och lokala mål måste utvecklas och ägas av arbetsteamen tillsammans med sina närmaste chefer. Vi har metoder och erfarenhet att genomföra workshopar där alla får chansen att påverka sin arbetssituation.

En viktig del för att lyckas är att satsa på utbildning för alla. De som berörs av en förändring måste få en gedigen kunskap så att man förstår varför och kan bidra till att göra det nya arbetssättet lyckat.

Ledarskapsutbildningar är ofta bra, men de är inte lösningen på alla problem. Vi hjälper era ledare att skapa goda vanor i vardagen. Det ska vara lätt att vara en bra chef.

Det är ni som hela tiden leder och äger förändringen. Vårt jobb är att hjälpa er att lyckas.

Kontakta ossReferenser

Vår metod bygger på allas delaktighet och kunskap

Läs mer om våra konsulttjänster
Strategi och införandestöd WCM / TPM / Lean Manufacturing
Nulägesanalyser enligt RPA
Införande av 5S
Ställtidsreduktion SMED
Bästa kända / standardiserat arbetssätt
Effektivt underhåll
Industri 4.0 och MES-system
Toyota Kata och Kaizen (Faktabaserat förbättringsarbete)
Utbildningsteknik, pedagogik
Ledarskap och målstyrning