Kalkylator DPMO och Sigmanivå

Mata in defekta enheter per miljon möjligheter för att beräkna Sigmavärde, eller omvänt

Sigmanivå
Använd sigmaförskjutning 1,5?DPMO
Använd sigmaförskjutning 1,5?


Definition
Defekter per miljon möjligheter (DPMO) är det faktiska, observerade antalet fel, jämfört med alla möjligheter till fel.

Detta skiljer sig från "defekta ariklar per miljon" (defect parts per million, PPM), eftersom en "artikel" kan ha flera möjligheter att vara defekt.

Som ett exempel: Låt säga att du tillverkar kullager, och du kontrollerar att:

• Diametern måste vara korrekt inom 0,01%
• Vikten måste vara korrekt inom 0,01%
• Rundheten måste vara korrekt inom 0,01%
• Hårdhet: måste motstå att bli permanent deformerad efter långsam pressning av särskild maskin för provning

Så varje del har fyra möjligheter att vara defekt.

Om legeringen är för mjuk, kanske lagret varken klarar rundhetstestet och hårdhetsprovningen. Förändringen i kemiska sammansättningen kan dessutom orsaka fel i viktkontrollen.

Missade möjligheter
Ovanstående exempel berör enbart fysiska egenskaper för tillverkade föremål. Andra typer av feltillfällen riskerar att förbises, till exempel:

• Missade deadlines
• Merkostnader

Missade deadlines och kostnader är mycket lämpliga felmöjligheter för produkter eller tjänster som inte är tillverkas i batcher. Exempel på detta kan vara byggprojekt eller framställan av en trycksak där varje delleverans blir en felmöjlighet.

Samla in data

Efter att ha identifierat möjligheterna för fel, blir nästa uppgift blir att ta ett representativt urval av enheter och mäta dem mot kriterierna.

I ovanstående exempel finns det: tre icke-förstörande fysiska tester, och ett test som kan skada kullagret. Låt oss säga att 2.000 lager testas från olika partier.

Beräkna
Om vi använder följande variabler:

• D = antal fel konstaterats i urvalet
• U = antal enheter i urvalet
• O = Möjligheter per enhet

Då blir D P M O = 1.000.000 x D / (U x O)

I vårt exempel, om det hade varit 7 fel (3 lager för diameter och vikt, 1 för rundhet) av 2.000 lager, skulle beräkningen 1.000.000 X 7 / (2,000 x 4) = 7.000.000 / 8.000 = 875.

Relation till Six Sigma
I Sex Sigma är målet att uppnå D P M O under 3.4.

Vad är syftet
Både "Defekta PPM" och D P M O är indikatorer för effektiviteten i en process.

Användningen av DPMO hjälper till att fatta beslut som "vilken process som är i störst behov av förbättringar". Detta är viktigt eftersom ingen organisation har tillräckliga resurser för att förbättra allt genast.

Här är ett exempel. Du testade 2.000 kullager och kasserade 4 (3 lager för såväl diameter som vikt, 1 för rundhet), på grund av totalt 7 fel. Så D P M O är 875.
Dock är den defekta PPM miljoner X 4 / 2.000 = 2.000. (4 lager kasserade av 2.000).

Anta att du tillverkar även en spiralfjäder som har 12 felmöjligheter (längd och diameter tråd; längd och diameter på spolen, vikt, resistens mot förlängning och kompression längs axeln på tre drifttemperaturer, och rundhet av spole). Vid test av 2000 rullar fick 8 rullar kasseras, varje misslyckades i olika tester, men bara en i varje. Här är DPMO 1.000.000 X 8 / (2,000 x 8) = 500, men defekta PPM är 1.000.000 X 8 / 2000 = 4000.

Att döma av defekta PPM har rullar det större problemet (4.000 mot 2.000). Men att döma av DPMO är lagren sämre (875 jämfört med 500). Det finns "större problem" med lager än med rullar.

Insamling och analys av DPMO ger också en annan fördel: att veta vilken typ av defekt som uppstått kan hjälpa till att isolera orsaken. Om vi ändrar exemplet ovan, anta att varje defekt spole misslyckades i samma test. Detta skulle indikera att det skulle vara värdefullt att avgöra vad som orsakade detta problem.

Så arbetet med att fastställa DPMO har två stora värden:

• Att priortera vilken process som bör förbättras när produktens komplexitet beaktas

• Att finna orsaker till till fel

Oskar Olofsson

Du kanske även är intresserad av: Beräkna z-värdet

Ladda ner denna kalkylator i Excelformat


Intresserad av Lean och WCM?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så får du

  • Alla nya artiklar i din e-post
  • Gratis första kapitel ur böckerna "Bästa kända arbetssätt" och "Lyckas med 5S"
  • Inbjudan till gratis webinarium och utbildningar
  • Tillgång till kalkylatorer och presentationer
Förnamn
E-post

Oskar Olofsson

Köp mina böcker!

Ny bok - Bästa kända ledarskap!

Intressant, viktigt och lättläst, lätt att begripa och förstå!

Boken kommer bli en handbok för mig i framtiden


Bästa Kända Arbetssätt

Bästa Kända Arbetssätt

Jag plöjde igenom boken på två dagar, hade sträckläst den om jag inte börjat så sent första kvällen.

Jag gillar den verkligen, det är ett enkelt språk och ett bra verktyg.


Lyckas med 5S

Lyckas med 5S

Boken tycker jag är toppen, har varit min mentor i lean arbete.

Vi har mycket nytta av din bok. Vi arbetar sedan länge med 5S i våra verkstäder och håller nu på att föra in detsamma i våra kontor


Succeeding With Lean Leadership

Succeeding With 5S

Succeeding With Standardized Work