Behovsanalys och stöd i införande av TAK / OEE mätning.

 

Jag erbjuder följande leverantörsoberoende tjänster till er som funderar på TAK / OEE system men som behöver hjälp med att hitta rätt.

- Genomföra workshop och utbildningar

- Beräkna Return of Investment och göra investeringskalkyler

- Fastslå rätt nivå av systemstöd (från Excel till koncernövergripande realtidssystem)

- Prioritera vilka vilka utrustningar som ger mest

- Införa ett effektivt förbättringsarbete baserat på mätningen

- Upprätta av behovsanalyser eller kravspecifikationer