Leanverktyg

Hur lean är verksamheten idag? Hur går vi vidare?

Kan man utvärdera sin lean-verksamhet på några minuter och få relevanta förslag på vad som är mest prioriterat att gå vidare med?

Genom att svara på tolv frågor kommer företagets nuvarande "Lean-nivå" att beräknas och en handlingsplan att genereras automatiskt. En sådan här snabbtest kan naturligtvis inte ge alla svar, men jag hoppas att den kan skapa nyfikenhet för nya områden där ert leanarbete kan utvecklas vidare.

Verktyget är inspirerat av Read a Plant - Fast, by R. Eugene Goodson publicerad av Harvard Business Review.

1. Vår fabrik är säker, ren och välorganiserad. När viktiga gäster kommer och besöker oss behöver vi aldrig göra någon extra rengöring

Stämmer inte alls Stämmer helt med hur vi har det

Inte viktigt för oss Detta är mycket viktigt


2. Produktionsmaterial förflyttas bara en gång, kortast möjliga sträcka och i funktionella behållare

Stämmer inte alls Stämmer helt med hur vi har det

Inte viktigt för oss Detta är mycket viktigt


3. Information om produktionsläge, leveranser och kvalitet är ständigt uppdaterade och finns tillgängliga för alla.

Stämmer inte alls Stämmer helt med hur vi har det

Inte viktigt för oss Detta är mycket viktigt


4. Behovet av förebyggande underhåll och rengöring är fastställt för varje maskin. Alla uppgifter utförs schemalagt av utbildad personal.

Stämmer inte alls Stämmer helt med hur vi har det

Inte viktigt för oss Detta är mycket viktigt


5. Produktionsprocesserna är stabila. De optimeras och finjusteras med hjälp av statistiska metoder.

Stämmer inte alls Stämmer helt med hur vi har det

Inte viktigt för oss Detta är mycket viktigt


6. Alla återkommande arbetsprocesser är standardiserade. Dessa ses över och förbättras av arbetsteamen med regelbundenhet.

Stämmer inte alls Stämmer helt med hur vi har det

Inte viktigt för oss Detta är mycket viktigt


7. Produktionstakten av halvfabrikat är utjämnad. Vad som ska produceras baseras på verkliga kundorder.

Stämmer inte alls Stämmer helt med hur vi har det

Inte viktigt för oss Detta är mycket viktigt


8. Omställningar är snabba, enkla och frekventa

Stämmer inte alls Stämmer helt med hur vi har det

Inte viktigt för oss Detta är mycket viktigt


9. Personalen är flexibla och mångkunniga. Det är vanligt förekommande att vi hjälper till på andra avdelningar när så behövs.

Stämmer inte alls Stämmer helt med hur vi har det

Inte viktigt för oss Detta är mycket viktigt


10. Arbetsrelaterade förbättringsmöten är regelbundet schemalagda och involverar alla medarbetare.

Stämmer inte alls Stämmer helt med hur vi har det

Inte viktigt för oss Detta är mycket viktigt


11. Alla stilleståndstider i våra flaskhalsmaskiner loggas och resultaten används fär att förbättra utrustningen och arbetssättet.

Stämmer inte alls Stämmer helt med hur vi har det

Inte viktigt för oss Detta är mycket viktigt


12. Våra leverantörer är tillförlitliga och kunniga. Vi följer deras leveranssäkerhet och kvalitetsutfall. På detta sätt finns det inget behov av ankomstkontroll på deras varor.

Stämmer inte alls Stämmer helt med hur vi har det

Inte viktigt för oss Detta är mycket viktigt


Resultatet genereras automatiskt och skickas till din e-mailadress':

Jag vill ha WCMs Nyhetsbrev