Test av leanarbetet

Hur lean är verksamheten idag? Hur går vi vidare?

Kan man utvärdera sin verksamhet på några minuter och få relevanta förslag på vad som är mest prioriterat att gå vidare med?

Genom att svara på tolv frågor kommer företagets nuvarande "Lean-nivå" att beräknas och en handlingsplan att genereras automatiskt. En sådan här snabbtest kan naturligtvis inte ge alla svar, men jag hoppas att den kan skapa nyfikenhet för nya områden där ert leanarbete kan utvecklas vidare.

Verktyget är inspirerat av Read a Plant - Fast, by R. Eugene Goodson publicerad av Harvard Business Review.

1. Vår fabrik är säker, ren och välorganiserad. När viktiga gäster kommer och besöker oss behöver vi aldrig göra någon extra rengöring

Stämmer inte alls Stämmer helt med hur vi har det

Inte viktigt för oss Detta är mycket viktigt


2. Produktionsmaterial förflyttas bara en gång, kortast möjliga sträcka och i funktionella behållare

Stämmer inte alls Stämmer helt med hur vi har det

Inte viktigt för oss Detta är mycket viktigt


3. Information om produktionsläge, leveranser och kvalitet är ständigt uppdaterade och finns tillgängliga för alla.

Stämmer inte alls Stämmer helt med hur vi har det

Inte viktigt för oss Detta är mycket viktigt


4. Behovet av förebyggande underhåll och rengöring är fastställt för varje maskin. Alla uppgifter utförs schemalagt av utbildad personal.

Stämmer inte alls Stämmer helt med hur vi har det

Inte viktigt för oss Detta är mycket viktigt


5. Produktionsprocesserna är stabila. De optimeras och finjusteras med hjälp av statistiska metoder.

Stämmer inte alls Stämmer helt med hur vi har det

Inte viktigt för oss Detta är mycket viktigt


6. Alla återkommande arbetsprocesser är standardiserade. Dessa ses över och förbättras av arbetsteamen med regelbundenhet.

Stämmer inte alls Stämmer helt med hur vi har det

Inte viktigt för oss Detta är mycket viktigt


7. Produktionstakten av halvfabrikat är utjämnad. Vad som ska produceras baseras på verkliga kundorder.

Stämmer inte alls Stämmer helt med hur vi har det

Inte viktigt för oss Detta är mycket viktigt


8. Omställningar är snabba, enkla och frekventa

Stämmer inte alls Stämmer helt med hur vi har det

Inte viktigt för oss Detta är mycket viktigt


9. Personalen är flexibla och mångkunniga. Det är vanligt förekommande att vi hjälper till på andra avdelningar när så behövs.

Stämmer inte alls Stämmer helt med hur vi har det

Inte viktigt för oss Detta är mycket viktigt


10. Arbetsrelaterade förbättringsmöten är regelbundet schemalagda och involverar alla medarbetare.

Stämmer inte alls Stämmer helt med hur vi har det

Inte viktigt för oss Detta är mycket viktigt


11. Alla stilleståndstider i våra flaskhalsmaskiner loggas och resultaten används fär att förbättra utrustningen och arbetssättet.

Stämmer inte alls Stämmer helt med hur vi har det

Inte viktigt för oss Detta är mycket viktigt


12. Våra leverantörer är tillförlitliga och kunniga. Vi följer deras leveranssäkerhet och kvalitetsutfall. På detta sätt finns det inget behov av ankomstkontroll på deras varor.

Stämmer inte alls Stämmer helt med hur vi har det

Inte viktigt för oss Detta är mycket viktigt


WCM Consulting AB

Jordnära leanarbete som fungerar


framtidens produktion inbjudan

Se i efterhand

Kursnamn Datum
Bästa Kända Arbetssätt 14 nov 2023
Handledarutbildning 5S 15 nov 2023
SMED ställtidsreduktion 23-24 nov 2023
Lean inom underhåll 5 dec 2023
Förbättringsledaren - faktabaserade metoder 6 dec 2023
Lean ledarskap, visualisering och daglig styrning 7 dec 2023
NY - Strategisk produktionsutveckling 18 - 19 jan 2024

Införande av Lean och WCM

Lean Ledarskap

Lean Ledarskap

5S införande

5S införande

Ställtidsreduktion SMED

Ställtidsreduktion SMED

Standardiserat arbetssätt

Standardiserat arbetssätt

Effektivt underhåll

Effektivt underhåll

Förbättringsarbete

Förbättringsarbete


Bästa Kända Arbetssätt

Bästa Kända Arbetssätt

Lyckas med 5S

Lyckas med 5S