Beräkna livstidskostnaden

Använd detta formulär för att beräkna totalkostnaden för olika utrustningar. Ange investeringskostnaden och uppskatta underhålls och energikostnaderna per år.

Företag  
Utrustning  
Grundinvestering  

Uppskattad underhållskostnad per år

Uppskattad energikostnad per år  
Real ränta

Procent

Livslängd på utrustningen

År 

Valuta

Utrustningens värde sista året  


¹ Realränta = Företagets kalkylränta minus förväntad inflation

En LCC analys ger nuvärdet av den totala kostnaden för investeringen

Syftet med beräkningen är att kunna bedöma vilket av flera alternativ som ger den bästa totalekonomin. Detta är ofta värdefullt, exempelvis vid val av tekniklösning för en investering.

Exempel

  • Ett visst materialval kan innebära en högre investering än ett billigare material men det dyrare materialet förväntas ge en lägre underhållskostnad.
  • En miljöklassad elmotor kan vara dyrare en billigare modell men innebär lägre elförbrukning. Är det värt pengarna?

När man beräknar livstidskostnaden för olika alternativ behöver man bara räkna in de faktorer som skiljer sig mellan de olika förslagen för att kunna bedöma vilket alternativ som är mest fördelaktigt.

Livstidskostnaden beräknas med följande formel:

LCC = Kapitalkostnaden + Nuvärdet av underhålls och energikostnader – Nuvärdet av restvärdet

Kapitalkostnaden för projektet inkluderar utrustningskostanden, design, konstruktion och installation. Denna kostnad ses alltid som en engångsbetalning vid början av projektet, oavsett hur projektet är finansierat.

Underhållskostnaden är summan av alla årliga drift och underhållskostnader. I kostnaden ingår exempelvis löner till operatörer, inspektioner, försäkring, hyra av lokaler och allt schemalagt underhåll. Utbyteskostnad för utrustningen är inte inkluderat.

Energikostnaden är den årliga totala energikostnaden

Restvärdet (S) är värdet på utrustningen vid det sista året av livscykelperioden. Vanligtvis sätter man värdet till 20% av inköpskostnaden för mekanisk utrustning som inte kan flyttas.

Oskar Olofsson

Ladda ner: LCC-kalkylatorn i Excelformat

Du kanske även är intresserad av: Denna beräkning


Intresserad av Lean och WCM?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så får du

  • Alla nya artiklar i din e-post
  • Gratis första kapitel ur böckerna "Bästa kända arbetssBätt" och "Lyckas med 5S"
  • Rabatt på utbildningar och kurser
  • Tillgång till kalkylatorer och presentationer
Förnamn
E-post