Utvärdering av förbättringsarbetet inom organisationen

Ett systematiskt förbättringsarbete är mycket viktigt för den långsiktiga lönsamheten. Det japanska begreppet Kaizen används ofta för detta och på svenska är förbättringsgrupper det mest använda översättningen. Andra begrepp är Ständiga förbättringar, Continuous Improvements och PDCA

Definitionen på förbättringsgrupper är: Självgående grupper som klarar av att analysera problem, att  generera förslag och genomföra lösningar. Grupperna har egna befogenheter för detta.

Förbättringsgrupper / Kaizen ingår som en viktig del i Lean Manufacturing


Testa här: Hur fungerar ert förbättringsarbete?

 

1. Det finns ett standardiserat arbetessätt för alla viktiga arbetsmoment

Stämmer inte alls Stämmer helt


2. Standarder är satta genom att man gemensamts definerat "bästa kända arbetssätt"

Stämmer inte alls Stämmer helt


3. Det är tydligt hur man signalerar avvikelser från standarden och till vem

Stämmer inte alls Stämmer helt


4. Det finns en tydlig process för hur avvikelserna används till förbättringar och lärande

Stämmer inte alls Stämmer helt


5. Problemlösning genomförs genom tvärfunktionellt arbete

Stämmer inte alls Stämmer helt


6. Vi har överblick över alla förslag eller problemområden så att vi kan prioritera resurser

Stämmer inte alls Stämmer helt


7. Vi inleder alltid med att samla fakta

Stämmer inte alls Stämmer helt


8. Vi tittar utan förutfattade meningar på alla tänkbara orsaker till ett problem

Stämmer inte alls Stämmer helt


9. Vi testar bara en åtgärd i taget för att kunna utvärdera resultatet

Stämmer inte alls Stämmer helt


10. Vid komplexa problem använder vi statistiska analysmetoder

Stämmer inte alls Stämmer helt


11. Alla förslag och förbättringar dokumenteras på ett enkelt sätt

Stämmer inte alls Stämmer helt


12. Bevisat effektiva förbättringar standardiseras och används på alla tillämpliga ställen

Stämmer inte alls Stämmer helt


 


Resultatet genereras automatiskt och skickas till din e-mailadress':Oskar Olofsson