Utvärdering av förbättringsarbetet inom organisationen

Ett systematiskt förbättringsarbete är mycket viktigt för den långsiktiga lönsamheten. Det japanska begreppet Kaizen används ofta för detta och på svenska är förbättringsgrupper det mest använda översättningen. Andra begrepp är Ständiga förbättringar, Continuous Improvements och PDCA

Definitionen på förbättringsgrupper är: Självgående grupper som klarar av att analysera problem, att  generera förslag och genomföra lösningar. Grupperna har egna befogenheter för detta.

Förbättringsgrupper / Kaizen ingår som en viktig del i Lean Manufacturing


Testa här: Hur fungerar ert förbättringsarbete?

 

1. Det finns ett standardiserat arbetessätt för alla viktiga arbetsmoment

Stämmer inte alls Stämmer helt


2. Standarder är satta genom att man gemensamts definerat "bästa kända arbetssätt"

Stämmer inte alls Stämmer helt


3. Det är tydligt hur man signalerar avvikelser från standarden och till vem

Stämmer inte alls Stämmer helt


4. Det finns en tydlig process för hur avvikelserna används till förbättringar och lärande

Stämmer inte alls Stämmer helt


5. Problemlösning genomförs genom tvärfunktionellt arbete

Stämmer inte alls Stämmer helt


6. Vi har överblick över alla förslag eller problemområden så att vi kan prioritera resurser

Stämmer inte alls Stämmer helt


7. Vi inleder alltid med att samla fakta

Stämmer inte alls Stämmer helt


8. Vi tittar utan förutfattade meningar på alla tänkbara orsaker till ett problem

Stämmer inte alls Stämmer helt


9. Vi testar bara en åtgärd i taget för att kunna utvärdera resultatet

Stämmer inte alls Stämmer helt


10. Vid komplexa problem använder vi statistiska analysmetoder

Stämmer inte alls Stämmer helt


11. Alla förslag och förbättringar dokumenteras på ett enkelt sätt

Stämmer inte alls Stämmer helt


12. Bevisat effektiva förbättringar standardiseras och används på alla tillämpliga ställen

Stämmer inte alls Stämmer helt


Oskar Olofsson

Köp mina böcker!

Ny bok - Bästa kända ledarskap!

Intressant, viktigt och lättläst, lätt att begripa och förstå!

Boken kommer bli en handbok för mig i framtiden


Bästa Kända Arbetssätt

Bästa Kända Arbetssätt

Jag plöjde igenom boken på två dagar, hade sträckläst den om jag inte börjat så sent första kvällen.

Jag gillar den verkligen, det är ett enkelt språk och ett bra verktyg.


Lyckas med 5S

Lyckas med 5S

Boken tycker jag är toppen, har varit min mentor i lean arbete.

Vi har mycket nytta av din bok. Vi arbetar sedan länge med 5S i våra verkstäder och håller nu på att föra in detsamma i våra kontor


Succeeding With Lean Leadership

Succeeding With 5S

Succeeding With Standardized Work