Total tid (produktionstid + stillståndstid)
Stilleståndstid
Antal stopp