5S nulägesanalys

Hur väl stämmer dessa påståenden med nuläget på er arbetsplats?

Resultatet av 5S-utvärderingen genereras automatiskt och ger en snabb bedömning om var ni står inom vart och ett av de fem stegen inom 5S.


1. Det finns inga onödiga objekt i våra lokaler.

Stämmer inte allsStämmer helt


2. Det finns inga "permanenta provisorier" i anläggningen, dvs tillfälliga lösningar av typen tejp och ståltråd åtgärdas alltid på rätt sätt så snart möjlighet ges.

Stämmer inte allsStämmer helt


3. Alla våra verktyg och hjälpmedel finns upphängda på märkta platser. Ansvariga är utsedda för att se till att allt är komplett

Stämmer inte allsStämmer helt


4. Det är lätt att hålla rent eftersom inget står direkt på golvet, det finns åtkomlighet för rengöring och ytor är målade

Stämmer inte allsStämmer helt


5. Alla rengöringsrutiner utförs enligt ett fastlagt system där man kan se vad som ska göras, av vem/vilka och när det gjordes senast

Stämmer inte allsStämmer helt


6. Det finns en överenskommen standard om hur rent det ska vara på olika platser i anläggningen, exempelvis genom bilder

Stämmer inte allsStämmer helt


7. Alla våra instruktioner (körinstruktioner, underhållsinstruktioner, etc.) är uppdaterade och används. Dessa förvaras och anslås på ett genomtänkt sätt, inget sitter provisoriskt upptejpat på maskiner eller liknande.

Stämmer inte allsStämmer helt


8. Vi arbetar aktivt med att upprätthålla ordning och reda med hjälp av revisioner eller audits

Stämmer inte allsStämmer helt


9. All personal är utbildade i 5S/ ordning och reda

Stämmer inte allsStämmer helt


10. Alla nivåer i ledningen är engagerade i 5S/ ordning och reda

Stämmer inte allsStämmer helt


11. Det finns en uttalad ledningspolicy om hur ordning och reda frågor ska hanteras och revisioner genomförs regelbundet

Stämmer inte allsStämmer helt


12. Det finns ansvariga för uppdatering av alla våra 5S rutiner

Stämmer inte allsStämmer helt


WCM Consulting AB

Jordnära leanarbete som fungerar


framtidens produktion inbjudan

Se i efterhand

Kursnamn Datum
Bästa Kända Arbetssätt 14 nov 2023
Handledarutbildning 5S 15 nov 2023
SMED ställtidsreduktion 23-24 nov 2023
Lean inom underhåll 5 dec 2023
Förbättringsledaren - faktabaserade metoder 6 dec 2023
Lean ledarskap, visualisering och daglig styrning 7 dec 2023
NY - Strategisk produktionsutveckling 18 - 19 jan 2024

Införande av Lean och WCM

Lean Ledarskap

Lean Ledarskap

5S införande

5S införande

Ställtidsreduktion SMED

Ställtidsreduktion SMED

Standardiserat arbetssätt

Standardiserat arbetssätt

Effektivt underhåll

Effektivt underhåll

Förbättringsarbete

Förbättringsarbete


Bästa Kända Arbetssätt

Bästa Kända Arbetssätt

Lyckas med 5S

Lyckas med 5S